Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II) (25972); - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157); - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159); - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160); - Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit (26327)

Deze behandeling i is onder nr. 20, pag. 735-735 toegevoegd aan wetsvoorstel 25972 - Implementatie van de EG-richtlijn betreffende zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II) i, wetsvoorstel 26159 - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake voogdij over de minderjarige Koning, wetsvoorstel 26160 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt i, wetsvoorstel 26157 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman i en wetsvoorstel 26327 - Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II) (25972); - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157); - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159); - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160); - Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit (26327) 
Document­datum 08-03-1999
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN6682A02
Kenmerk nr. 20, pag. 735-735
Van Staten Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

  • Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II) (25972);
  • Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157);
  • Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159);
  • Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160);
  • Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit (26327).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik stel vast, dat de wetsvoorstellen inzake veranderingen in de Grondwet met algemene stemmen en dus met de door de Grondwet vereiste versterkte meerderheid zijn aanvaard.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.