26327 - Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 28 mei 2020
kalender

26327 nl - wetsvoorstel
Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 november 1998 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Vries i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit op te heffen.

1.

Volledige titel

Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

2 30 november 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST32577
Memorie van toelichting
publicatie: 8 december 1998
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.