PSP en de Tweede Kamerverkiezingen tussen 1959 en 1986

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Pacifistisch-Socialistische Partij i (PSP) was van 1959 tot en met 1989 doorlopend met één of meerdere zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Het hoogtepunt van de PSP was in de jaren zestig. Toen bemande de partij vier zetels in de Kamer.

Bij de verkiezingen van 1989 kwam de partij, samen met de PPR i, CPN i en EVP i, onder de naam 'GroenLinks i' uit. In 1991 werd de fusie van deze partijen tot GroenLinks definitief.

1.

Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's

In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar aangegeven wie de lijsttrekker was, welke kandidaten op de kandidatenlijsten stonden en wat het verkiezingsprogramma voor dat jaar was.

 

Jaar

Lijsttrekker

Programma (VP)

1986 i

Andree van Es i

VP 1986*

1982 i

Fred van der Spek i

VP 1982*

1981 i

Fred van der Spek i

VP 1981*

1977 i

Bram van der Lek i

PSP voor een werkelijk socialistische politiek

1972 i

Bram van der Lek i

VP 1972*

1971 i

Hans Wiebenga i

Werkprogramma 1971-1975

1967 i

Henk Lankhorst i

Waar het om gaat bij de verkiezingen

1963 i

Henk Lankhorst i

Verkiezingsmanifest

1959 i

Henk Lankhorst i

Verkiezingsmanifest

  • (Nog) niet beschikbaar

2.

Verkiezingsuitslag

In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar de verkiezingsuitslag opgenomen.

 

Jaar

Zetels

Percentage

1986 i

1

1,2

1982 i

3

2,3

1981 i

3

2,1

1977 i

1

0,9

1972 i

2

1,5

1971 i

2

1,4

1967 i

4

2,8

1963 i

4

3,0

1959 i

2

1,8

  • (Nog) niet beschikbaar

Voor de ontsluiting van de verkiezingsprogrogramma's is gebruik gemaakt van de collecties van Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (dnpp) van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Meer over