H.J. (Henk) Lankhorst

foto H.J. (Henk) Lankhorst
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

PSP'er die afkomstig was uit de kring van de vooroorlogse CDU i en in de jaren zestig hét gezicht van zijn partij was. Medeoprichter van de PSP. Maakte vanaf 1959 deel uit van de PSP-Tweede Kamerfractie en werd daarvan in 1962 voorzitter. Plichtsgetrouw en nauwgezet; beminnelijk in de omgang en daardoor, ondanks zijn radicale standpunten, gewaardeerd door zijn collega-Kamerleden. Was een goed organisator. Kreeg later in zijn partij het verwijt dat hij niet fel genoeg was. Bedankte voor het Tweede Kamerlidmaatschap en stapte in 1969 over naar de Eerste Kamer.

PSP
in de periode 1959-1971: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik Johannes (Henk)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 april 1914

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 24 mei 1976

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CDU (Christelijk-Democratische Unie), van 1932 tot 1946
 • CDVP (Christen-Democratische Volkspartij), van 1945 tot 1946
 • Socialistische Unie, van 7 maart 1950 tot januari 1957
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), vanaf 27 januari 1957

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • werkloos, 1932
 • administratief medewerker, makelaars- en assurantiekantoor "Steenwinkel en Van der Valk", van 1932 tot 1948
 • firmant, firma "Recourt en Lankhorst", verzekeringsmakelaars, van 1948 tot 1959
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1 juli 1958 tot juni 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 1959 tot 1 juni 1969
 • fractievoorzitter PSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 april 1962 tot 1 juni 1969
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1969 tot 10 mei 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • penningmeester Centraal Steunfonds voor hulp aan principiële dienstweigeraars
 • lid Contact Commissie Dienstweigeringswet, omstreeks 1959 en nog in 1967

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 september 1966 tot 1 juni 1969 (vijfde ondervoorzitter)
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor zaken rakende Suriname en de Nederlandse-Antillen (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 september 1969 tot 10 mei 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer met name bezig met defensie, dienstplicht en volkshuisvesting en was daarnaast woordvoerder bij debatten over het algemene regeringsbeleid
 • Nam in maart 1965 het initiatief om de Tweede Kamer bij de Eerste Kamer te aansluiten bij de oproep aan de Duitse Bondsdag om de vervolgbaarheid van oorlogsmisdaden niet te laten verjaren. Een door alle fractievoorzitters ondertekende motie daarover werd aangenomen.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Medeoprichter van de PSP
 • Werd in 1969 aanvankelijk niet gekozen tot lid van de Eerste Kamer, omdat enkele PSP-Statenleden op D.A. Noordewier stemden. Die nam zijn benoeming echter niet aan.

uit de privésfeer
 • Na het overlijden van zijn vader in 1938 moesten de oudere broers de kost verdienen

anekdotes en citaten
 • Hoewel zijn grootmoeder aan het Hof van koningin Emma diende, was hij een overtuigd republikein.

verkiezingen
 • Was in 1954 tweede op de kandidatenlijst voor de Socialistische Unie bij de Statenverkiezingen in Noord-Holland
 • Werd in 1969 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • G. Puchinger, "Hergroepering der partijen?" (1968), 247
 • "Gedenkboek 25 jaar PSP" (1982)
 • "Omstuimig maar geduldig. Interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP" (1987)
 • Paul Denekamp, "Lankhorst, Hendrik Johannes (1914-1976)", in Biografisch Woordenboek van Nederland (elektronische versie)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-H.J. Lankhorst, IISG

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.