28158 - Initiatiefvoorstel Verruiming van de bevoegdheid van apotheekhoudende artsen tot uitoefening van de artsenijbereidkunst - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 november 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 december 2001 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Blerck-Woerdman (VVD) i, Oudkerk (PvdA) i, Buijs (CDA) i en Van der Vlies (SGP) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Schippers (VVD) i, Arib (PvdA) i, Buijs en Van der Vlies.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening te wijzigen in verband met verruiming van de bevoegdheid van apotheekhoudende artsen tot uitoefening van de artsenijbereidkunst.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Schippers, Arib, Buijs en Van der Vlies tot wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening in verband met verruiming van de bevoegdheid van apotheekhoudende artsen tot uitoefening van de artsenijbereidkunst

 

2.

Documenten

(5 stuks)

2 6 december 2001, geleidende brief, nr. 1     KST57766
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Van Blerck-Woerdman, Oudkerk, Buijs en Van der Vlies tot wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening in verband met verruiming van de bevoegdheid van apotheekhoudende artsen tot uitoefening van de artsenijbereidkunst
publicatie: 10 december 2001
 
2 6 december 2001, voorstel van wet, nr. 2     KST57767
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Van Blerck-Woerdman, Oudkerk, Buijs en Van der Vlies tot wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening in verband met verruiming van de bevoegdheid van apotheekhoudende artsen tot uitoefening van de artsenijbereidkunst
publicatie: 10 december 2001
 
2 6 december 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST57768
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Van Blerck-Woerdman, Oudkerk, Buijs en Van der Vlies tot wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening in verband met verruiming van de bevoegdheid van apotheekhoudende artsen tot uitoefening van de artsenijbereidkunst
publicatie: 10 december 2001
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.