Profiel nieuwe Tweede Kamer 2002

Met dank overgenomen van Parlement.com.

In de nieuwe Tweede Kamer i van 2002 waren randstedelingen en mannen veruit in de meerderheid. 95 Leden kwamen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht en er waren 101 mannen. De nieuwe Kamer was ook hoog opgeleid: bijna 125 leden hadden een universitaire opleiding of hogerberoepsopleiding gevolgd.

Er waren 68 leden voor het eerst lid van de Tweede Kamer. Onder hen waren evenwel twee staatssecretarissen (Benschop i en Gijs de Vries i) en een oud-Europarlementariër (Janssen van Raay i).

1.

Mannen en vrouwen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de man/vrouwverhoudingen in deze Kamer.

2.

Regionale spreiding

91 van de 146 benoemde leden kwamen uit de drie westelijke provincies (Noord- en Zuid-Holland en Utrecht). Er waren 15 noordelijke leden (7 Friezen, 4 Groningers en 1 Drent). 24 leden kwamen uit Limburg (7), Noord-Brabant (13) en Zeeland (4). Uit de oostelijke provincies kwamen 16 leden, 3 uit Flevoland, 5 uit Overijssel en 8 uit Gelderland.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de regionale spreiding in deze Kamer.

Afkomst

Onder de Kamerleden zijn 11 van niet-Nederlandse afkomst. Onder hen zijn 3 van Marokkaanse afkomst, 3 van Turkse afkomst, 1 met een Iraanse achtergrond, 1 met een Indonesische achtergrond, 1 met een Kaapverdische achtergrond en 2 met een Surinaamse achtergrond.

3.

Nieuwkomers/Leeftijd

Maar liefst 66 Kamerleden zijn nieuw in de Tweede Kamer. 31 Leden worden voor de tweede keer gekozen.

De meeste politieke ervaring hebben Klaas de Vries i (PvdA) en Erica Terpstra i. De Vries werd al in 1973 Tweede Kamerlid, maar zijn lidmaatschap was lange tijd onderbroken geweest door andere functies (o.a. voorzitter van de SER i en minister). Terpstra was (met een onderbreking) sinds 1977 Tweede Kamerlid. Andere ervaren leden waren Jeltje van Nieuwenhoven i en Bas van der Vlies i (beide lid sinds 1981).

4.

Opleiding

De Kamer telde 29 juristen, 16 politicologen en 11 economen. Opvallend was dat er liefst negen leden een medische opleiding hadden gevolgd. Daarnaast was er één filosoof en één theologe.

5.

Leeftijdsverdeling

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de leeftijdsverdeling in deze Kamer.

6.

Ervaring

De overgrote meerderheid (90 van de benoemde leden) kwam uit de bestuurlijk-ambtelijke sector. Verder waren er 12 leden die een vrij beroep hadden vervuld. Uit partijen, milieuorganisaties, landbouworganisaties kwamen 10 leden. Zeven Tweede Kamerleden kwamen uit het onderwijs, 6 uit het bedrijfsleven en 2 uit de rechterlijke macht.

 

Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over leden van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde politieke ervaring of aantal vrouwen per partij? In het biografisch archief i van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Tweede Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.