Vereniging van Universiteiten (VSNU)

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) is de branche- en belangenorganisatie van de veertien bekostigde universiteiten in Nederland.

De VSNU heeft tot doel het bewerkstelligen van een sterke universitaire sector. De VSNU stelt hiertoe gezamenlijke ambities op rond wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en lobbyt om de randvoorwaarden te creƫren die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken. Daarnaast laat de VSNU de buitenwereld zien hoe Nederlandse universiteiten hun maatschappelijke taak vormgeven. De VNSU is gestructureerd als een vereniging.