Dr. V.A.M. (Vincent) van der Burg

foto Dr. V.A.M. (Vincent) van der Burg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Tamelijk behoudende katholieke justitie- en politie-woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Was advocaat en wetgevingsjurist. Ondernam met Stoffelen i (PvdA) een vergeefse poging om een parlementaire minderheid het recht op enquête te verlenen. Was zelf lid van de enquêtecommissie RSV i en van de enquêtecommissie uitvoeringsorganen sociale zekerheid i. Speelde een belangrijke rol bij de behandeling van het Nieuwe Burgerlijke Wetboek. Was voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en later van de commissie voor Justitie.

CDA
in de periode 1979-1998: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Vincent Arthur Maria (Vincent)

geboorteplaats en -datum
Zeist, 17 april 1945

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 29 april 2020

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1972 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk medewerker handelsrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 oktober 1968 tot 1 januari 1972
 • advocaat en procureur, advocatenkantoor "Kramer en Bijkerk" te Utrecht, van 1 januari 1972 tot 1 maart 1975
 • part-time wetenschappelijk medewerker handelsrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 januari 1972 tot 1 maart 1975
 • administrateur directie wetgeving en juridische aangelegenheden, ministerie van Economische Zaken, van 1 maart 1975 tot 1 november 1979
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 november 1979 tot 10 juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 april 1982 tot 16 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 19 mei 1998

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/24)

 • adviseur Commissie voor Historie en Documentatie, regio Utrecht, vanaf 2013
 • lid Raad voor Economische Aangelegenheden Aartsbisdom Utrecht, vanaf 1 maart 2016

afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1994 tot 19 mei 1998
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor de Toestemmingswet voor het huwelijk van prins Maurits met Marilène van den Broek (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal), van 17 februari 1998 tot 10 maart 1998

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/6)
 • lid Comité van aanbeveling Sint Catharina Kathedraal 2003 te Utrecht (2001-2003)
 • lid Comité van aanbeveling Oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg te Zeist, vanaf 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was justitie-woordvoerder van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met politie-aangelegenheden en binnenlandse zaken.
 • Interpelleerde op 29 juni 1983 samen met zijn fractiegenoot Stef Weijers minister Rietkerk over de vakantietoeslag voor trendvolgers en ambtenaren
 • Diende in 1985 samen met Piet Stoffelen (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het verlenen van het recht van onderzoek aan een minderheid van de Eerste en Tweede Kamer. Het wetsvoorstel werd in 1986 door de Eerste Kamer verworpen. (19.029)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in november 1994 eenmaal fungerend Kamervoorzitter

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote was verpleegkundige. Zij overleed in 1996.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.