30832 NL - wetsvoorstel
Versterking van de rechtspositie van de student en de verplichte instelling van de raad van toezicht en verbetering van zijn bevoegdheden (rechtspositie studenten en raden van toezicht)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 oktober 2006 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bruins i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aan te vullen met regels over de transparantie van studiekeuze-informatie, versterking van de rechtspositie van de individuele studenten en versterking van de stem van studenten in de medezeggenschapsraad, alsmede met regels over de verplichte instelling van de raad van toezicht en het verbeteren van de bevoegdheden van de raad van toezicht; dat het tevens wenselijk is in die wet enkele wijzigingen aan te brengen onder meer met betrekking tot accreditatie van opleidingen, Associate-degreeprogramma’s en master-opleidingen op het gebied van het hoger onderwijs.

1.

Volledige titel

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie van de student en de verplichte instelling van de raad van toezicht en verbetering van zijn bevoegdheden (rechtspositie studenten en raden van toezicht)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(21 stuks)

2 9 oktober 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST101579
Koninklijke boodschap
publicatie: 13 oktober 2006
 
2 9 oktober 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST101580
Voorstel van wet
publicatie: 13 oktober 2006
 
2 9 oktober 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST101583
Memorie van toelichting
publicatie: 13 oktober 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.