Mr.Drs. B.J. (Bruno) Bruins - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 15 oktober 2019
kalender
foto Mr.Drs. B.J. (Bruno) Bruins vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bruno Bruins (1963) is sinds 26 oktober 2017 in het kabinet-Rutte III†i minister voor Medische Zorg (en Sport) op het ministerie van VWS. Hij was eerder, van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende III†i. De heer Bruins was onder meer werkzaam bij enkele vervoersbedrijven en voor de VVD in de periode 2000-2006 wethouder van Den Haag. Tevens was hij voorzitter van veiligverkeersorganisatie 3VO. Van 23 februari tot 1 november 2007 was hij waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg en in 2008-2011 directeur van vervoersbedrijf Connexxion. In 2012-2017 was hij bestuursvoorzitter van het UWV en in 2016-2017 tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep.

VVD
in de periode 2006-heden: staatssecretaris, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Bruno Johannes (Bruno)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 10 juli 1963

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007
 • lid Raad van Bestuur (chief customer relations officer) Connexxion Holding N.V., van 1 september 2008 tot 1 augustus 2011
 • voorzitter Raad van Bestuur UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), van 1 januari 2012 tot 26 oktober 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Medische Zorg, vanaf 26 oktober 2017 (gebruikt sinds november 2017 soms de aanduiding 'voor Medische Zorg en Sport')

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie; 2. hoger beroepsonderwijs (inclusief kunstvakonderwijs); 3. wetenschappelijk onderwijs; 4. beroepskolom; 5. studiefinancieringsbeleid en 6. internationale aspecten van het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs
 • Is als minister onder andere belast met geneeskundige zorg (cure), zorgverzekeringswet en zorgtoeslag, toezicht voedselkwaliteit, beroepen en opleidingen en arbeidsmarktbeleid zorg, preventie, gezondheidsbescherming, kwaliteitsbeleid, medische biotechnologie, genees- en hulpmiddelen, drugsbeleid en sportbeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/22)
 • informateur collegevorming gemeente Wassenaar, maart 2014 (na bestuurscrisis)
 • voorzitter Raad van Toezicht NPO (Nederlandse Publieke Omroep), van 1 januari 2016 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comitťs van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur UNICEF Den Haag

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek over de rechtspositie van studenten en raden van toezicht. (30.832)
 • Zag in 2019 af van indiening van een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG II) over het onderscheid tussen hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen. De positie van hen die een 'ouder' diploma hadden, kwam daarmee onder druk. Tegen het concept-wetsvoorstel kwam veel verzet.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2018 een wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in het Staatsblad (Stb. 260). Hierdoor kan aan een beroepsbeoefenaar bij gebleken ongeschiktheid een beroepsverbod worden opgelegd. Het wetsvoorstel was in 2016 ingediend door minister Schippers (34.629, 34.629)
 • Bracht in 2018 de Wet uitvoering antidopingbeleid in het Staatsblad (Stb. 344). Er komt een publiekrechtelijke regeling van het antidopingbeleid in de vorm van een Dopingautoriteit. Die voert dopingcontroles uit, verzamelt en onderzoekt informatie over doping-overtredingen en geeft voorlichting. Het wetsvoorstel was in 2016 ingediend en in 2018 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Schippers. (34.543, 34.543)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in augustus 2000 Henk Meijer op als wethouder toen die tot burgemeester van Zwolle was benoemd
 • Kreeg in oktober 2018 in de Tweede Kamer ernstige kritiek op zijn in ogen van veel fracties te passieve houding bij het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. Een door PVV'ers Agema en Wilders ingediende motie van wantrouwen kreeg echter alleen steun van PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK en FvD.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieŽn betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.