Dr. G. (Guusje) ter Horst

foto Dr. G. (Guusje) ter Horst
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal
Met dank overgenomen van Parlement.com.

PvdA-bestuurder, minister en senator. Studeerde psychologie en was wetenschapper en docent op tandheelkundig gebied. Haar bestuurlijke loopbaan liep via de Amsterdamse raad, de Universiteit van Amsterdam, een wethouderschap in Amsterdam en het burgemeesterschap in Nijmegen tot een ministerschap in het kabinet-Balkenende IV i (2007-2010). In dat kabinet was zij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna voorzitter van de HBO-raad en in 2011-2015 Eerste Kamerlid. Hield zich in de Senaat bezig met volksgezondheid en verkeer. Gold als een krachtdadige en charmante bestuurder, maar was als minister wat minder gelukkig omdat haar wat ongeduldige en doelgerichte bestuursstijl soms weerstand opriep.

PvdA
in de periode 2007-2015: lid Eerste Kamer, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Guus (Guusje)

geboorteplaats en -datum
Deventer, 22 maart 1952

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1984

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • wethouder (van bestuurlijk stelsel, personeel & organisatie, gemeentevervoerbedrijf, stadstoezicht, nutsbedrijven, openbare ruimte binnenstad en monumentenzorg) van Amsterdam, van 12 april 1994 tot 14 april 1998
 • wethouder (van zorg, nutsbedrijven, monumentenzorg, openbare ruimte, verkeer binnenstad en parkeren binnenstad) van Amsterdam, van 14 april 1998 tot 15 maart 2001
 • burgemeester van Nijmegen, van 15 april 2001 tot 1 januari 2007
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • voorzitter HBO-raad (belangen- en werkgeversvereniging van hogescholen in Nederland), van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen, van 15 december 2022 tot 3 juli 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Commissarissen "Shell Nederland BV", vanaf 1 januari 2013
 • 'aanjager' "Onbeperkt Meedoen", vanaf december 2022

vorige (2/41)
 • voorzitter bestuur KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), van 1 december 2014 tot 23 november 2018
 • vicevoorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond, van 2015 tot 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 2011 tot 20 november 2012
 • voorzitter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 15 januari 2013 tot 9 juni 2015

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erevoorzitter Rode Kruis, afdeling Nijmegen
 • beschermvrouwe Politiekapel Gelderland-Zuid

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/13)
 • Diende in 2009 samen met minister Hirsch Ballin een wetsvoorstel in over regulering van prostitutie en bestrijding van misstanden in de seksbranche (32.211)
 • Diende in 2009 wetsvoorstellen in om verplichte afdracht van vergoedingen voor volksvertegenwoordigers en andere bestuurders aan hun partij te verbieden. Deze wetsvoorstellen werden in 2013 ingetrokken. (32.220, 32.221)
 • Verdedigde in 2009 en 2010 in beide Kamers met succes een wetsvoorstel over de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van politieke ambtsdragers. De wetswijziging werd door minister Hirsch Ballin in het Staatsblad gebracht. (30.425)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/7)
 • Bracht in 2008 een wijziging (Stb. 538) van de Gemeentewet tot stand, waardoor het raadplegend burgemeestersreferendum wordt afgeschaft. Overwegingen zijn: de behoefte aan deze vorm van volksraadpleging bleek in de praktijk gering, er was soms misverstand over de betekenis en het referendum bleek niet bevorderlijk voor de status van het ambt van burgemeester. (31.393)
 • Diende in 2008 samen met minister Hirsch Ballin een wetsvoorstel in om voetbalvandalisme en ernstige overlast beter preventief te kunnen bestrijden (de 'voetbalwet'). Het voorstel werd in 2010 mede door minister Hirsch Ballin in het Staatsblad gebracht. (31.467)
 • Bracht in 2010 de Wet veiligheidsregio's (Stb. 145) tot stand. De wet biedt de grondslag voor het instellen van een gemeenschappelijke regeling waaraan de uitvoering van brandweertaken en taken in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen worden opgedragen. Daarnaast regelt de wet dat het regionale bestuur een coördinerende rol vervult bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing door zowel afstemming tussen partners in de veiligheidsregio als daarbuiten te organiseren en faciliteren. Onder meer de Brandweerwet, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de Wet rampen en zware ongevallen worden ingetrokken. (31.117)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • In 2007 verwierp de Eerste Kamer het door haar en minister Hirsch Ballin verdedigde wetsvoorstel Wet bestuurlijke boete fout parkeren en ander lichte verkeersovertredingen. Het wetsvoorstel was in 2005 ingediend door de ministers Remkes en Donner. (30.098)
 • Was in juli 2013 kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Viel na de tweede ronde echter af.
 • Trok zich in 2014 terug als Eerste Kamerkandidaat nadat zij op de ontwerp-lijst op een onverkiesbare plaats was gezet

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, oktober 2012 (geweigerd)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Gietijzeren Guusje" (bijnaam als bestuurder)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Job van de Sande en Yvonne Wiggers, "De late roeping van Guusje ter Horst", AD, 23 juni 2007
 • Barbara Rijlaarsdam en Derk Stokmans, "Een politica die moet leren verleiden, niet bevelen", NRC Handelsblad, 22 december 2008
 • Max van Wezel en Margalith Kleijwegt, "Guusje ter Horst: 'Een opstand van de elite is hard nodig'", Vrij Nederland, juli 2009
 • Romana Abels, "Toevluchtsoord voor geschrokken burgers", Trouw, 27 mei 2015
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.