Mr. J.H. baron Mollerus

foto Mr. J.H. baron Mollerus
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: R.E. van Ditzhuyzen
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bekwame, gematigde aanhanger van het stadhouderlijk bewind, die zowel in de Bataafse Tijd als onder koning Willem I belangrijke functies bekleedde. Was net als zijn vader raadsheer in het Hof van Holland en werd daarna (ten tijde van de Republiek) secretaris van de Raad van State. Keerde in 1801 terug als bestuurder en werd door Lodewijk Napoleon in de Staatsraad benoemd. In 1806 minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de ministerraad. Twee jaar later benoemde de koning hem tot minister van Eredienst. Na de inlijving lid van de Raad voor Hollandse Zaken in Parijs. Onder Willem I werd hij minister van Oorlog en daarna vicevoorzitter van de Raad van State. In 1815 lid van de Grondwetscommissie. De koning verleende hem in 1820 de titel baron.

orangist, regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1808-1829: minister, minister, lid Raad van State, vicepresident Raad van State

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johan Hendrik

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Mr. J.H. Mollerus, van 7 november 1771 tot 24 november 1816
 • Jhr.Mr. J.H. Mollerus, van 24 november 1816 tot 21 december 1820
 • Mr. J.H. baron Mollerus, vanaf 21 december 1820

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 30 oktober 1750

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 22 juni 1834

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • orangist
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/22)

 • commissaris-generaal voor Oorlog, van 6 april 1814 tot 2 december 1814 (vanaf 28 juli 1814 waargenomen door J.W. Janssens)
 • lid Grondwetscommissie, van 22 april 1815 tot 13 juli 1815
 • lid Raad van State, van 2 januari 1815 tot 10 februari 1817
 • waarnemend vicepresident Raad van State, van 7 november 1816 tot 10 februari 1817
 • vicepresident Raad van State, van 10 februari 1817 tot 1 juli 1829 (tevens: secretaris van staat)

ambtstitel
 • minister van staat, van 21 mei 1829 tot 22 juni 1834

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

 • lid Ridderschap van Holland, 1818
 • lid commissie voor een nieuwe kerkelijke organisatie (voor de Nederduits Hervormden), vanaf 24 januari 1812

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was raadsheer en president van de Hoge Raad

niet-aanvaarde politieke functies
 • secretaris Comité van algemene zaken van het bondgenootschap te Lande, maart 1795 (geweigerd)

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 24 november 1816
 • baron, 21 december 1820

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door M. Siegenbeek, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1835, 3
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 1003
 • A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" (1991)
 • R.E. van Ditzhuyzen, "Johan Hendrik Mollerus", in: "Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830"

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.