26295 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 november 1998 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Heemst (PvdA) i en Kalsbeek (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Horn (PvdA) i en Rietkerk (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de wettelijke strafmaat voor plegers van geweld tegen personen die anderen van geweldpleging trachten te weerhouden met een derde te verhogen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Horn en Rietkerk tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(9 stuks)

2 24 november 1998, geleidende brief, nr. 1     KST32235
Geleidende brief bij het initiatief-wetsvoorstel - Voorstel van wet van de leden Kalsbeek-Jasperse en Van Heemst tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten
publicatie: 26 november 1998
 
2 24 november 1998, voorstel van wet, nr. 2     KST32236
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Kalsbeek-Jasperse en Van Heemst tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten
publicatie: 26 november 1998
 
2 24 november 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST32237
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Kalsbeek-Jasperse en Van Heemst tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten
publicatie: 26 november 1998
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.