26200 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1999 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 24 mei 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 september 1998 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Borst-Eilers i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1999

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en zeven amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 22 moties ingediend.

4.

Documenten

(102 stuks)

2 15 september 1998, voorstel van wet, nr. 1     KST29782_1
Voorstel van wet
publicatie: 22 september 1998
 
2 15 september 1998, memorie van toelichting, nr. 2     KST29782_2
Memorie van toelichting
publicatie: 22 september 1998
 
2 15 september 1998, bijlage(n), nr. 3     KST29782_3
Bijlagen 1 t/m 16 behorende bij de memorie van toelichting
publicatie: 22 september 1998
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.