Gewijzigd amendement

In een gewijzigd amendement wordt door één of meerdere Tweede Kamerleden een voorstel tot wijziging van een eerder amendement van deze indiener(s) gedaan. Het gewijzigde amendement dient ter vervanging van het eerdere amendement en wordt als eerste in stemming gebracht. Alleen de Tweede Kamer heeft een recht van amendement, waarmee ingediende wetsvoorstellen gewijzigd kunnen worden.

In de titel van het document wordt aangegeven ter vervanging van welk amendement het gewijzigd amendement geldt. Net zoals bij een amendement wordt de voorgestelde wijziging voorafgegaan door de zin "De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:". Hierna volgen de voorgestelde wijzigingen, gevolgd door een korte toelichting van enkele regels of alinea's. Het gewijzigd amendement wordt afgesloten met de namen van de indieners.

In dit voorbeeld volgt na de aanhef de voorgestelde wijziging van het betreffende amendement i, gevolgd door een korte toelichting en de namen van de indieners.