Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken (ez)

Deze Tweede Kamercommissie i hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van Economische Zaken.

Dit betrof onder meer: Industriebeleid, structuurbeleid en regionaal economisch beleid; beleid ten aanzien van marktwerking en deregulering, mededingingsbeleid, het midden- en kleinbedrijf, energiebeleid en consumentenbeleid. En voorts: telecommunicatiebeleid, technologiebeleid (waaronder ICT) en innovatiebeleid.

Tot het werkterrein behoorden ook landbouw, natuurbehoud, visserij en dierenwelzijn.

Nu is er de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. i

Griffier was dhr. D. Nava.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2014-01-02 33835 - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  
2013-12-06 33822 - Financieel beheer en toezicht semipublieke sector  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2018-11-08 35075 - Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet 20..) i groen vinkje
2017-10-24 34814 - Precisering van enkele onderdelen van de Wet op de dierproeven i groen vinkje
2017-10-05 34799 - Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radioomroep) i groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2017-09-19 34775 XIII - Vaststelling begrotingen Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 i groen vinkje
2017-06-06 34730 XIII - Wijziging begroting Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds 2017 (Voorjaarsnota) groen vinkje
2017-05-17 34725 XIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2017-01-26 34663 - EU-voorstellen: Pakket ‘Schone Energie voor alle Europeanen’ van de Energie Unie COM (2016) 759, 761, 767, 861, 862, 863 en 864  
2017-01-03 34647 - Evaluatie Winkeltijdenwet  
2016-10-25 34582 - Initiatiefnota met voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie