EP-Commissie Verzoekschriften (PETI)

Deze parlementaire commissie i behandelt verzoekschriften i die zijn ingediend door inwoners van de Europese Unie. Het indienen van verzoekschriften bij het Europees Parlement is één van de grondrechten van Europese burgers (art. 227 van het Verdrag betreffende de werking van de EU). De commissie onderhoudt tevens de contacten van het parlement met de Europese Ombudsman i.

De commissie bestaat uit 35 leden. De commissieleden vergaderen regelmatig over ingediende verzoekschriften, waarbij ze deze op ontvankelijkheid beoordelen. Daarnaast handelt ze de verzoekschriften ook af.

1.

Werkzaamheden

De commissie verzoekschriften is onder meer bevoegd om verzoekschriften te beoordelen en af te handelen. Dat houdt in dat ze ook openbare hoorzittingen mag organiseren naar aanleiding van zo'n verzoek. Tot slot is ze verantwoordelijk voor de banden van het Europees Parlement met de Europese Ombudsman. Daarmee heeft de commissie dus het doel om een brug te slaan tussen het Europees Parlement en de burgers die het vertegenwoordigd.

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Dolors Montserrat iEVP

Ondervoorzitter(s)

Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.Structural Reform Support Programme for 2017-2020 Ryszard Czarnecki iECR
Alex Agius Saliba iS&D
Plenary session week 46 2017 in strasbourg - 2018 EU-China Tourism Year Yana Toom iRENEW
Ana Miranda iGroenen/EVA

Lid/leden

Emmanouil Fragkos iECR
Marc Angel iS&D
Vlad Gheorghe iRENEW
Tamás Deutsch iEVP
Andris Ameriks iS&D
Jordan Bardella iID
Alexander Bernhuber, à droite, et and Johannes Hahn Alexander Bernhuber iEVP
Markus Buchheit iID
Committee on Petitions public hearing ' Fighting against discrimination of EU citizens in the EU Member States and protection of minorities ' Peter Jahr iEVP
Francesca Donato iID
Agnès Evren iEVP
Gheorghe Falcă iEVP
Ibán García Del Blanco iS&D
Alexis Georgoulis iGUE/NGL
Radan Kanev iEVP
Delphine Lévi Alvarès, Frédérique Ries, Frans Timmermans Frédérique Ries iRENEW
Foreign Affairs (Development) Council Ulrike Müller iRENEW
Antonio TAJANI - EP President meets with Emil RADEV Emil Radev iEVP
Alfred SANT in plenary session Week 24 2017 in Strasbourg Alfred Sant iS&D
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Thousands of cancellations of flights by Ryanair and the enforcement of the air passenger rights Regulation (EC) No 261/2004 - Council and Commission statements Kosma Złotowski iECR
Stelios Kympouropoulos iEVP
Cristina Maestre Martín De Almagro iS&D
Sira Rego iGUE/NGL
EP press conference on ' Negotiations on Erasmus+, Creative Europe and Solidarity Corps programme - state of play and where next ? ' Massimiliano Smeriglio iS&D
Loránt Vincze iEVP
Michal Wiezik iRENEW
Meeting with members of the Delegation for Central Asia Tatjana Ždanoka iGroenen/EVA
Plenary seesion week 27 2017 in Strasbourg - HIV, TB and HCV epidemics in Europe on the rise - Oral question Margrete Auken iGroenen/EVA
Marcel de Graaff Marcel de Graaff (FVD) iID
Jérôme Rivière iID

Plaatsvervanger(s)

Karolin Braunsberger-Reinhold iEVP
Asim Ademov iEVP
Adrian-Dragoş Benea iS&D
Isabel Benjumea Benjumea iEVP
Ioan-Rareş Bogdan iEVP
Jordi Cañas iRENEW
ECOFIN Council (Budget) David Cormand iGroenen/EVA
Rosa Estaràs Ferragut iEVP
Extraordinary meeting of Ministers for Justice and Security and representatives of the EU Institutio Sylvie Guillaume iS&D
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - One-minute speeches (Rule 163) Angel Dzhambazki iECR
Jarosław Duda iEVP
Mario Furore iNI
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - General budget of the European Union for 2018 Rainer Wieland iEVP
Maite Pagazaurtundúa iRENEW
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - European Qualifications Framework for lifelong learning Demetris Papadakis iS&D
Plenary session week 50 2017 in Strasbourg- Situation in Afghanistan Pina Picierno iS&D
Leopoldo López Gil iEVP
Sven Mikser iS&D
Lefteris Nikolaou-Alavanos iNI
Anne-Sophie Pelletier iGUE/NGL
Domènec Ruiz Devesa iS&D
Andrey Slabakov iECR
Ramona Strugariu iRENEW
Cristian Terheş iECR
Marie-Pierre Vedrenne iRENEW
Stefania Zambelli iID
Antoni Comín I Oliveres iNI
Alviina Alametsä iGroenen/EVA
João Albuquerque iS&D
Gianna Gancia iID

3.

Meer informatie