EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het Europese visserijbeleid.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het beheer daarvan
 • 2. 
  instandhouding van de visbestanden, beheer van de visserijtakken en vloten die deze rijkdommen exploiteren, en marien en toegepast visserijonderzoek
 • 3. 
  de gemeenschappelijke ordening van de markt in de sector visserij- en aquacultuurproducten en de verwerking en het op de markt brengen ervan
 • 4. 
  het structuurbeleid in de sector visserij en aquacultuur, met inbegrip van de financieringsinstrumenten en middelen voor de oriëntatie van de visserij om deze sectoren en visserijgemeenschappen te steunen
 • 5. 
  het geïntegreerd maritiem beleid ten aanzien van de visserijactiviteiten
 • 6. 
  duurzame partnerschapsovereenkomsten inzake visserij, regionale visserijorganisaties en het nakomen van internationale verplichtingen op het gebied van visserij
 

1.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)

    Peter van Dalen (CU) iEVP
Lid/leden    Annie Schreijer-Pierik (CDA) iEVP


    France Jamet iID
    Anja Hazekamp (PvdD) iGUE/NGL


    Bert-Jan Ruissen (SGP) iECR

Plaatsvervanger(s)

    Jarosław Kalinowski iEVP
    Ska Keller iGroenen/EVA
    Nuno Melo iEVP
    Nikos Androulakis iS&D


    Tatjana Ždanoka iGroenen/EVA


    Gabriel Mato iEVP


    Jan Huitema (VVD) iRENEW2.

Meer informatie

3.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)

    Peter van Dalen (CU) iEVP
Lid/leden    Annie Schreijer-Pierik (CDA) iEVP


    France Jamet iID
    Anja Hazekamp (PvdD) iGUE/NGL


    Bert-Jan Ruissen (SGP) iECR

Plaatsvervanger(s)

    Jarosław Kalinowski iEVP
    Ska Keller iGroenen/EVA
    Nuno Melo iEVP
    Nikos Androulakis iS&D


    Tatjana Ždanoka iGroenen/EVA


    Gabriel Mato iEVP


    Jan Huitema (VVD) iRENEW