EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met het Europese visserijbeleid.

De commissie telt 28 leden. De belangrijkste taak van deze commissie is de ontwikkeling en het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid, een van de meest geïntegreerde beleidsterreinen van de Europese Unie dat gericht is op een duurzaam beheer van de visserij.

1.

Werkzaamheden

De commissie visserij is naast het gemeenschappelijk visserijbeleid bevoegd voor de instandhouding van de visbestanden, beheer van de visserijtakken en vloten die deze rijkdommen exploiteren, en marien en toegepast visserijonderzoek. Ook is de commissie verantwoordelijk voor het structuurbeleid in de sector visserij en aquacultuur. Internationaal gezien houdt deze commissie zich bezig met duurzame partnerschapsovereenkomsten inzake visserij, regionale visserijorganisaties en het nakomen van internationale verplichtingen op het gebied van visserij.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Pierre Karleskind iRENEW

Ondervoorzitter(s)

Maria da Graça Carvalho iEVP
Drs. P. (Peter) van Dalen (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018) Peter van Dalen (CU) iEVP
Giuseppe Ferrandino iS&D
Søren Gade iRENEW

Lid/leden

João Pimenta Lopes iGUE/NGL
ANIT - Press conference on animal welfare during transport Isabel Carvalhais iS&D
Ladislav Ilčić iECR
Izaskun Bilbao Barandica iRENEW
Clara Aguilera iS&D
Rosa D'Amato iGroenen/EVA
Pietro Bartolo iS&D
François-Xavier Bellamy iEVP
Massimo Casanova iID
Rosanna Conte iID
Anja HAZEKAMP Anja Hazekamp (PvdD) iGUE/NGL
J. (Jan) Huitema MSc (Bron: Website VVD.nl) Jan Huitema (VVD) iRENEW
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand France Jamet iID
Francisco Guerreiro iGroenen/EVA
Niclas Herbst iEVP
Francisco José Millán Mon iEVP
J.M.G. (Annie) Schreijer-Pierik (Bron: Website CDA.nl) Annie Schreijer-Pierik (CDA) iEVP
Theodoros Zagorakis iEVP
Predrag Fred Matić iS&D
Grace O'Sullivan iGroenen/EVA
Manuel Pizarro iS&D
Caroline Roose iGroenen/EVA
BertJanRUISSEN Bert-Jan Ruissen (SGP) iECR

Plaatsvervanger(s)

Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Management, conservation and control measures applicable in the ICCAT Convention area Gabriel Mato iEVP
Nora Mebarek iS&D
Colm Markey iEVP
Emma Wiesner iRENEW
Nikos ANDROULAKIS in the European Parliament in Strasbourg Nikos Androulakis iS&D
Carmen Avram iS&D
Benoît Biteau iGroenen/EVA
Manuel Bompard iGUE/NGL
Catherine Chabaud iRENEW
Jaroslaw KALINOWSKI in plenary session week 43 2017 Jarosław Kalinowski iEVP
Ska Keller Ska Keller iGroenen/EVA
Nicolás González Casares iS&D
Valentino Grant iID
Martin Hlaváček iRENEW
Ivo Hristov iS&D
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Panama Papers follow-up and the rule of law in Malta - Council and Commission statements Nuno Melo iEVP
Cláudia Monteiro De Aguiar iEVP
Petros Kokkalis iGUE/NGL
Elżbieta Rafalska iECR
Simone Schmiedtbauer iEVP
Raffaele Stancanelli iECR
Annalisa Tardino iID
Lucia Vuolo iEVP
Stéphanie Yon-Courtin iRENEW

3.

Meer informatie