EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie i controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

De commissie telt 30 leden. De belangrijkste taak van deze commissieleden is het controleren of de begrotingsmiddelen correct en voor de beoogde doelen worden gebruikt. De commissie begrotingscontrole wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de Europese Rekenkamer.

1.

Werkzaamheden

De Commissie Begrotingscontrole is bevoegd voor de controle op de uitvoering van de begroting van de Europese Unie en van het Europees Ontwikkelingsfonds. Daarnaast is deze commissie ook verantwoordelijk voor de behandeling van gevallen van fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting van de Unie. Het Financieel Reglement, voor zover het gaat om vraagstukken betreffende begrotingsuitvoering, -beheer en -controle, valt ook onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Begrotingscontrole.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

3424th ECOFIN Council (Budget) Monika Hohlmeier iEVP

Ondervoorzitter(s)

Participation of Dimitris Avramopoulos, and Vĕra Jourová, Members of the EC, at the 10th European Forum on the rights of the child Caterina Chinnici iS&D
Isabel García Muñoz iS&D
Gilles Boyer iRENEW
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - explanations of votes Tomáš Zdechovský iEVP

Lid/leden

Flickr / Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg Lara Wolters (PvdA) iS&D
Alin Mituța iRENEW
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.Structural Reform Support Programme for 2017-2020 Ryszard Czarnecki iECR
Corina Cretu Corina Creţu iS&D
Matteo Adinolfi iID
ECOFIN Council (Budget) Olivier Chastel iRENEW
3424th ECOFIN Council (Budget) José Manuel Fernandes iEVP
Luke Ming Flanagan iGUE/NGL
Jean-François Jalkh iID
COFE executive board meeting Daniel Freund iGroenen/EVA
Pierre Karleskind iRENEW
Markus Pieper Markus Pieper iEVP
Ryszard Antoni Legutko iECR
Informal meeting of Ministers for Development Cooperation Michèle Rivasi iGroenen/EVA
Participation of Corina Creţu, Member of the EC, at a meeting of the Committee on Regional Development of the EP Younous Omarjee iGUE/NGL
3424th ECOFIN Council (Budget) Petri Sarvamaa iEVP
Mislav Kolakušić iNI
Joachim Kuhs iID
Claudiu Manda iS&D
Sándor Rónai iS&D
Nico Semsrott iGroenen/EVA
Angelika Winzig iEVP
Jan Olbrycht iEVP

Plaatsvervanger(s)

SEDE Committee - Exchange of views on UN Treaty on the prohibition of nuclear weapons and the situation of nuclear proliferation Arnaud Danjean iEVP
Joachim Stanisław Brudziński iECR
Katalin Cseh iRENEW
Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld (Bron: European Union 2019: EP / Christian Creutz) Sophie in 't Veld (D66) iRENEW
Bas Eickhout FOTO:Kjell Postema / Website GroenLinks Bas Eickhout (GL) iGroenen/EVA
3424th ECOFIN Council (Budget) Eider Gardiazabal Rubial iS&D
Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes Maria Grapini iS&D
Hannes Heide iS&D
Niclas Herbst iEVP
Annual meeting of the Former Members Association (FMA-AAD) - Memorial Service Bogusław Liberadzki iS&D
3424th ECOFIN Council (Budget) Marian-Jean Marinescu iEVP
J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA (Bron: Website CDA.nl) Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
Visit by Corina Cretu, Member of the EC, to Strasbourg Andrey Novakov iEVP
David Lega iEVP
Mikuláš Peksa iGroenen/EVA
Tsvetelina Penkova iS&D
Sabrina Pignedoli iNI
Elżbieta Rafalska iECR
Antonio Maria Rinaldi iID
Ramona Strugariu iRENEW
Press conference - Reports on the 2019-2020 Commission Reports on Kosovo and Serbia Viola Von Cramon-Taubadel iGroenen/EVA
Michal Wiezik iRENEW
Juan Ignacio Zoido Álvarez iEVP
Simone Schmiedtbauer iEVP

3.

Meer informatie