EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU en met de uitzending van verkiezingswaarnemers.

De commissie bestaat uit 51 leden. Zij speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de uitgaven van de EU voor ontwikkelingshulp, en controleert de activiteiten en uitgaven van de Europese Commissie op dit gebied.

1.

Werkzaamheden

Specifieker is de commissie in haar reglement bevoegd voor de bevordering van en het toezicht op het ontwikkelingsbeleid van de Unie. Dat gebeurt door dialoog met de ontwikkelingslanden en controle op de uitgaven en doelstellingen van de Europese Commissie op dit terrein. Ook brengt de parlementaire commissie democratische waarden en mensenrechten onder de aandacht, en levert het bijdragen aan missies om verkiezingen waar te nemen.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Fotonaamfractie
Informal meeting of Development Ministers Tomas Tobé iEVP

Ondervoorzitter(s)

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie