Enquêtecommissies Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Europees Parlement i kan enquêtecommissies instellen om inbreuken op of onjuiste toepassingen van het Gemeenschapsrecht te onderzoeken.

Huidige enquêtecommissies

 

Afkorting

Commissie

ANIT

Tijdelijke onderzoekscommissie Bescherming van dieren tijdens het vervoer i

Eerdere enquêtecommissies

 

Afkorting

Commissie

PANA

Witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking

EMIS

Emissiemetingen in de automobielsector

EQUI

Crisis bij de Equitable Life Assurance Society

ESB1

BSE (de boviene spongiforme encefalopathie of gekkekoeienziekte)

TRANSIT

Communautair douanevervoer

1.

Meer informatie