Tijdelijke onderzoekscommissie Bescherming van dieren tijdens het vervoer (ANIT)

Deze enquêtecommissie van het Europees Parlement doet onderzoek naar mogelijke misstanden bij het vervoer van dieren binnen de Europese Unie. De commissie richt zich in het bijzonder op de ruwweg 200 meldingen waarbij de lidstaten en de Europese Commissie zouden hebben gefaald verordening 1/2005/EG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten.

De commissie is opgericht in 2020 en telt 30 leden.

1.

Werkzaamheden

De commissie houdt zich vooral bezig met de rechten van dieren. Dit betreft de hoeveel ruimte, voorziening van voedsel en water, transporttijd en de temperaturen tijdens transport. Daarnaast houdt het toezicht op wat voor soort dieren vervoerd worden, en of de acties van nationale autoriteiten omtrent het toezicht niet tekort schiet. Ook houden de leden zich bezig met het controleren op de voorziening van dierenrechten in nieuwe verdragen met 3e landen.

 

2.

Leden EP-commissie

Er zitten geen leden in deze commissie

3.

Meer informatie