Tijdelijke onderzoekscommissie Pegasus (PEGA)

Deze onderzoekscommissie van het Europees Parlement doet onderzoek naar vermeende schendingen van EU-wetgeving door het gebruik van Pegasus en soortgelijke spionagesoftware door onder andere Hongarije en Polen. De commissie gaat zich richten op bestaande nationale wetten over surveillance op burgers, en of Pegasus-spyware gebruikt is voor politieke doeleinden tegen bijvoorbeeld journalisten, politici en advocaten.

De commissie is opgericht in 2022 en is opgericht voor een periode van twaalf maanden. De eerste bijeenkomst van de commissie was op 19 april 2022. Het Europees Parlement kan besluiten om die termijn te verlengen.

De commissie telt 38 leden. Jeroen Lenaers (CDA) is de voorzitter van deze commissie.

1.

Werkzaamheden

De commissie houdt zich vooral bezig met de vermeende schendingen van Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens door het gebruik van Pegasus en soortgelijke surveillancespyware. Specifiek gaat het om vermeende schendingen van het Handvest van de grondrechten i en Europese wetgeving met betrekking tot persoonlijke data en de bescherming van privacy.

Om deze vragen goed te beantwoorden zal de commissie informatie verzamelen en analyseren over het gebruik en de werking van Pegasus en soortgelijke surveillancespyware door de lidstaten. Ook zal de commissie vaststellen of de autoriteiten van de lidstaten spyware hebben gebruikt voor politieke of economische doeleinden om onder andere journalisten, politici en advocaten te bespioneren.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA (Bron: Website CDA.nl) Jeroen Lenaers (CDA) iEVP

Ondervoorzitter(s)

ECOFIN Council (Budget) Moritz Körner iRENEW
Diana Riba I Giner iGroenen/EVA
Sándor Rónai iS&D
Giorgos Georgiou iGUE/NGL

Lid/leden

Dominik Tarczyński iECR
Karolin Braunsberger-Reinhold iEVP
Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld (Bron: European Union 2019: EP / Christian Creutz) Sophie in 't Veld (D66) iRENEW
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.Structural Reform Support Programme for 2017-2020 Andrea Cozzolino iS&D
Cornelia Ernst iGUE/NGL
Extraordinary meeting of Ministers for Justice and Security and representatives of the EU Institutio Sylvie Guillaume iS&D
Christine Anderson iID
Mathilde Androuët iID
Bartosz Arłukowicz iEVP
Katarina Barley, on the right, and Vĕra Jourová Katarina Barley iS&D
Vladimír Bilčík iEVP
Saskia Bricmont iGroenen/EVA
Gwendoline Delbos-Corfield iGroenen/EVA
Anna Júlia Donáth iRENEW
Gheorghe Falcă iEVP
Hannes Heide iS&D
Ivo Hristov iS&D
Assita Kanko Assita Kanko iECR
Beata Kempa iECR
Łukasz Kohut iS&D
Ljudmila Novak iEVP
Juan Fernando López Aguilar iS&D
Róża Thun Und Hohenstein iRENEW
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Monitoring the application of EU law 2015 Gilles Lebreton iID
TTE Council (Transport/Telecommunications) - Round table (Transport) Henna Virkkunen iEVP
Hannah Neumann iGroenen/EVA
Dragoş Tudorache iRENEW
Lucia Vuolo iEVP
Jörgen Warborn iEVP
Salima Yenbou iRENEW
Juan Ignacio Zoido Álvarez iEVP
Carles Puigdemont I Casamajó iNI
Ernő Schaller-Baross i

Plaatsvervanger(s)

Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Management, conservation and control measures applicable in the ICCAT Convention area Gabriel Mato iEVP
Tom Vandenkendelaere iEVP
EFA Group MEPs in plenary session Week 20 2017 in Strasbourg Jordi Solé iGroenen/EVA
Emmanouil Fragkos iECR
Vlad Gheorghe iRENEW
M.J.A. (Thijs) Reuten Thijs Reuten (PvdA) iS&D
Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes Maria Arena iS&D
Seminar for journalists : A Fair Share in Europe - Creating a Common Asylum System Laura Ferrara iNI
Eva Kaili iS&D
Lars Patrick Berg iECR
Jordi Cañas iRENEW
Ibán García Del Blanco iS&D
Klemen Grošelj iRENEW
Ivars Ijabs iRENEW
Evin Incir iS&D
Birgit SIPPEL in the European Parliament in Brussels Birgit Sippel iS&D
Antonio TAJANI - EP President family picture with Fulvio MARTUSCIELLO Fulvio Martusciello iEVP
Plenary session week 50 2017 in Strasbourg- Situation in Afghanistan Pina Picierno iS&D
Antonio TAJANI - EP President meets with Emil RADEV Emil Radev iEVP
Photographer: Thierry Roge Terry Reintke iGroenen/EVA
Alfred SANT in plenary session Week 24 2017 in Strasbourg Alfred Sant iS&D
Plenary session week 46 2017 in strasbourg - 2018 EU-China Tourism Year Yana Toom iRENEW
Press conference: Assassinated Maltese Journalist - Daphne Caruana Galizia - Protecting Journalists in the EU Stelios Kouloglou iGUE/NGL
Lukas Mandl iEVP
Fist bump between Frances Fitzgerald, on the right, and Ursula von der Leyen Frances Fitzgerald iEVP
Marcel Kolaja iGroenen/EVA
Elżbieta Kruk iECR
Anne-Sophie Pelletier iGUE/NGL
Jérôme Rivière iID
Radosław Sikorski iEVP
EP Press conference by Terry REINTKE and Sylwia SPUREK Sylwia Spurek iGroenen/EVA
Ramona Strugariu iRENEW
Bernhard Zimniok iID
Andrzej Halicki iEVP

3.

Meer informatie