Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT)

Dit directoraat-generaal i biedt steun bij het gebruiken van informatie- en communicatietechnologie om werkgelegenheid en economische groei te creëren. Betere goederen en diensten moeten voor iedereen bereikbaar worden. Het DG wil daarbij bouwen op digitale technologieën om een betere wereld te creëren, nu en in de toekomst. Het directoraat-generaal streeft ernaar een creatieve, verantwoordelijke en transparante publieke Europese dienst zijn.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Interne Markt i.

Taken van het DG zijn:

  • stimuleren van creativiteit door middel van een Europese databank waarmee iedereen kennis kan delen
  • bevorderen van een groter gebruik van, en publiekelijke toegang tot, digitale goederen en diensten, met inbegrip van cloud computing, om zo de Europese interne markt te versterken
  • zorgen dat deze goederen en diensten veiliger zijn, dat mensen de snel ontwikkelende technologieën kunnen vertrouwen en ze de juiste vaardigheden en het vertrouwen hebben om ze in het dagelijks leven te gebruiken
  • ondersteunen van hoogwaardig onderzoek en innovatie welke praktische, creatieve en betere resultaten opleveren
  • wereldwijd met partners samenwerken om een openbaar internet te ondersteunen

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 558 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
06.03.2024  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Annual report on Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council on ...
Verslag com(2024)106
 
21.02.2024  WHITE PAPER How to master Europe's digital infrastructure needs?.
Witboek com(2024)81
 
24.01.2024  Wijziging van Verordening (EU) 2021/1173 wat betreft een EuroHPC-initiatief voor start-ups om Europees leiderschap op het gebied van betrouwbare artificiële ...
Verordening com(2024)29
 
24.01.2024  Stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie.
Mededeling com(2024)28
 
14.11.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2019/1024 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (richtlijn open data).
Verslag com(2023)703
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 74 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
13.01.2023  Verlenging van het recht op aanspraak voor coproducties i.k.v. culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst met Korea.
Besluit com(2023)23
 
12.12.2022  Verlenging periode voor aanspraak voor audiovisuele coproducties zoals vermeld in artikel 5 van het protocol culturele samenwerking bij de vrijhandelsovereenkomst met ...
Besluit com(2022)713
 
02.09.2022  Wijziging van Besluit 2015/2169 betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Korea.
Besluit com(2022)435
 
23.02.2022  Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening).
Verordening com(2022)68
 
08.02.2022  Wijziging verordening 2021/2085 voor de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa betreffende chips.
Verordening com(2022)47
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 14 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
26.04.2016  Sluiting overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie tussen de EU en Euratom en negen derde landen.
Besluit join(2016)19
 
28.05.2004  .
Beschikking sec(2004)661
 
24.05.2000  Gemeenschappelijk meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale netten en ter bevordering van de ...
Beschikking com(2000)323
 
23.11.1994  Verdere ontwikkeling van mobiele communicatie en Personal Communications in de EU.
Resolutie (Raad) com(1994)492
 
15.11.1993  Beginselen voor de universele dienstverlening in de telecommunicatiesector.
Resolutie (Raad) com(1993)543