Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT)

Dit directoraat-generaal i biedt steun bij het gebruiken van informatie- en communicatietechnologie om werkgelegenheid en economische groei te creëren. Betere goederen en diensten moeten voor iedereen bereikbaar worden. Het DG wil daarbij bouwen op digitale technologieën om een betere wereld te creëren, nu en in de toekomst. Het directoraat-generaal wil een creatieve, verantwoordelijke en transparante publieke Europese dienst zijn.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Interne Markt i.

Taken van het DG zijn:

  • stimuleren van creativiteit door middel van een Europese databank waarmee iedereen kennis kan delen
  • bevorderen van een groter gebruik van, en publiekelijke toegang tot, digitale goederen en diensten, met inbegrip van cloud computing, om zo de Europese interne markt te versterken
  • zorgen dat deze goederen en diensten veiliger zijn, dat mensen de snel ontwikkelende technologieën kunnen vertrouwen en ze de juiste vaardigheden en het vertrouwen hebben om ze in het dagelijks leven te gebruiken
  • ondersteunen van hoogwaardig onderzoek en innovatie welke praktische, creatieve en betere resultaten opleveren
  • wereldwijd met partners samenwerken om een openbaar internet te ondersteunen

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 532 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
23.02.2022  Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening).
Verordening com(2022)68
 
08.02.2022  Wijziging verordening 2021/2085 voor de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa betreffende chips.
Verordening com(2022)47
 
08.02.2022  Kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders.
Verordening com(2022)46
 
15.09.2021  Beleidsprogramma 2030 “Traject naar het digitale decennium”.
Besluit com(2021)574
 
08.07.2021  Mental Health in the Digital World of Work.
ini(2021)2098
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 69 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.09.2020  Gemeenschappelijke onderneming Europese high-performance computing.
Verordening com(2020)569
 
10.09.2020  Tijdelijke afwijking van de Richtlijn over nummeronafhankelijke communicatiedienstenverwerking t.b.v. de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen.
Verordening com(2020)568
 
05.03.2020  Verlenging recht van aanspraak voor coproducties zoals vastgesteld in artikel 5 van het Protocol betreffende culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst met ...
Besluit com(2020)92
 
12.09.2018  Europees centrum voor industrie, technologie en onderzoek inzake cyberbeveiliging en nationale coördinatiecentra - Bijdrage aan de bijeenkomst van de leiders, september ...
Verordening com(2018)630
 
06.06.2018  Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027.
Verordening com(2018)434
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 28 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
24.02.2021  Roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking).
Verordening com(2021)85
 
25.11.2020  Europese datagovernance (Datagovernanceverordening).
Verordening com(2020)767
 
26.04.2016  Sluiting overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie tussen de EU en Euratom en negen derde landen.
Besluit join(2016)19
 
02.08.2012  EU-standpunt over de herziening van het Internationale Telecommunicatiereglement.
Besluit com(2012)430
 
28.05.2004  .
Beschikking sec(2004)661