Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT)

Dit directoraat-generaal i biedt steun bij het gebruiken van informatie- en communicatietechnologie om werkgelegenheid en economische groei te creëren. Betere goederen en diensten moeten voor iedereen bereikbaar worden. Het DG wil daarbij bouwen op digitale technologieën om een betere wereld te creëren, nu en in de toekomst. Het directoraat-generaal streeft ernaar een creatieve, verantwoordelijke en transparante publieke Europese dienst zijn.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Interne Markt i.

Taken van het DG zijn:

  • stimuleren van creativiteit door middel van een Europese databank waarmee iedereen kennis kan delen
  • bevorderen van een groter gebruik van, en publiekelijke toegang tot, digitale goederen en diensten, met inbegrip van cloud computing, om zo de Europese interne markt te versterken
  • zorgen dat deze goederen en diensten veiliger zijn, dat mensen de snel ontwikkelende technologieën kunnen vertrouwen en ze de juiste vaardigheden en het vertrouwen hebben om ze in het dagelijks leven te gebruiken
  • ondersteunen van hoogwaardig onderzoek en innovatie welke praktische, creatieve en betere resultaten opleveren
  • wereldwijd met partners samenwerken om een openbaar internet te ondersteunen

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 540 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.04.2023  Uitvoering van de bepalingen van Verordening (EU) 2015/2120 betreffende open-internettoegang.
Verslag com(2023)233
 
18.04.2023  Wijziging van Verordening (EU) 2019/881 wat betreft beheerde beveiligingsdiensten.
Verordening com(2023)208
 
18.04.2023  Maatregelen ter versterking van de solidariteit en de capaciteit in de Unie om cyberdreigingen en -incidenten op te sporen, zich erop voor te bereiden en erop te ...
Verordening com(2023)209
 
18.04.2023  Wegwerken van het tekort aan cyberbeveiligingsprofessionals om het concurrentievermogen, de groei en de veerkracht van Europa te versterken (“De academie voor ...
Mededeling com(2023)207
 
20.03.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2018/1972 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie.
Verslag com(2023)145
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 70 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
13.01.2023  Verlenging van het recht op aanspraak voor coproducties i.k.v. culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst met Korea.
Besluit com(2023)23
 
12.12.2022  Verlenging periode voor aanspraak voor audiovisuele coproducties zoals vermeld in artikel 5 van het protocol culturele samenwerking bij de vrijhandelsovereenkomst met ...
Besluit com(2022)713
 
02.09.2022  Wijziging van Besluit 2015/2169 betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Korea.
Besluit com(2022)435
 
15.09.2021  Beleidsprogramma 2030 “Traject naar het digitale decennium”.
Besluit com(2021)574
 
24.02.2021  Roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking).
Verordening com(2021)85
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 26 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
26.04.2016  Sluiting overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie tussen de EU en Euratom en negen derde landen.
Besluit join(2016)19
 
02.08.2012  EU-standpunt over de herziening van het Internationale Telecommunicatiereglement.
Besluit com(2012)430
 
28.05.2004  .
Beschikking sec(2004)661
 
24.05.2000  Gemeenschappelijk meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale netten en ter bevordering van de ...
Beschikking com(2000)323
 
23.11.1994  Verdere ontwikkeling van mobiele communicatie en Personal Communications in de EU.
Resolutie (Raad) com(1994)492