Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) houdt toezicht op de Europese telecomsector en bevordert harmonisatie van (technische) voorschriften en concurrentievoorwaarden binnen de Europese Unie i. Speerpunten daarbij zijn het afstemmen van de frequentiespectra binnen de EU en betere voorzieningen voor consumenten, zoals nummerbehoud, begrenzing van gesprekstarieven en het toezicht op de netwerken.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Riga

Locatie (land)

Letland

Grondslag

Verordening (EU) 2018/1971

Oprichting

11 december 2018

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Beleid telecommunicatie

2.

Werkzaamheden

Deze Europese toezichthouder is in december 2018 opgericht bij verordening (EU) 2018/1971, ter vervanging van de verordening (EG) 1211/2009. BEREC is de opvolger van de in 2002 opgerichte Europese Groep van regelgevende instanties voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (ERG).

3.

Organisatie

Het BEREC-bureau wordt geleid door een beheerscomité, samengesteld uit een vertegenwoordiger van iedere lidstaat i en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie i. Voor de meeste besluiten is een tweederde meerderheid nodig. Wanneer BEREC echter adviseert in de context van een door de Europese Commissie uitgevoerde analyse van maatregelen, waarvan de nationale regelgevende instanties reeds op de hoogte zijn gebracht, volstaat een gewone meerderheid.

4.

Inspraak EU-lidstaten

BEREC is samengesteld uit de hoofden van de nationale regelgevende instanties op telecommunicatiegebied van de EU-lidstaten.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Voor Nederland heeft de Autoriteit Consument en Markt i (ACM) zitting in BEREC.

6.

Meer informatie