COM(1994)492 EU - Resolutie (Raad)
Verdere ontwikkeling van mobiele communicatie en Personal Communications in de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een resolutie van de Raad inzake de verdere ontwikkeling van mobiele communicatie en Personal Communications in de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Resolution on the further development mobile and personal communications in the European Union
 
Rechtsinstrument Resolutie (Raad)
COM-nummer i COM(1994)492 NLEN
Extra COM-nummers COM(1994)492
Celex-nummer i 51994PC0492

2.

Key dates

Document 23-11-1994
Online publicatie 23-11-1994
Besluit 29-06-1995; 31995Y0722(02)
 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.