Mr. A.E. (Annelies) Verstand-Bogaert

foto Mr. A.E. (Annelies) Verstand-Bogaert
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit Zeeland afkomstige D66-politica. Intelligente kordate vrouw. Combineerde de zorg voor haar jonge gezin met studie en werk als juriste. In Gelderland een gewaardeerd raadslid en vanaf 1988 burgemeester, eerst van Heteren in de Betuwe en daarna van Zutphen. Kreeg enige bekendheid door de opvallende wijze waarop zij in 1998 op koninginnedag de koningin ontving. Staatssecretaris van Sociale Zaken belast met emancipatie in het tweede kabinet-Kok i. Bracht de Wet arbeid en zorg tot stand. Was later dijkgraaf in Gelderland.

D66
in de periode 1998-2002: staatssecretaris

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oostburg, 8 oktober 1949

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • burgemeester van Heteren, van 1 september 1988 tot 1 december 1994
 • burgemeester van Zutphen, van 1 december 1994 tot 3 augustus 1998
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met beleid ten aanzien van arbeid en zorg en met emancipatie), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • dijkgraaf waterschap Regge en Dinkel, van 1 juni 2004 tot 1 januari 2007
 • eigenaar adviesbureau, vanaf 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/41)
 • informateur collegevorming gemeente Enschede, van maart 2014 tot april 2014
 • voorzitter raadgevende commissie functioneren gemeente (Commissie-Verstand), Gemeente Oude IJsselstreek, van oktober 2014 tot februari 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Bracht in 2000 het Meerjarenplan emancipatiebeleid uit. Hierin staan de prioriteiten voor het emancipatiebeleid op gebieden als arbeid, zorg, inkomen, dagindeling, macht en besluitvorming. De emancipatie-doelstellingen worden in het beleid van alle departementen, andere overheden en bij maatschappelijke organisaties verankerd.
 • Bracht in 2001 de Bouwstenennota Financiering langdurig verlof uit, waarin mogelijke financieringsregelingen voor langdurig verlof uiteen worden gezet (26.447)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2000 de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) (Stb. 114) tot stand over een wettelijk recht voor werknemers om korter of langer te gaan werken. Een werknemer kan, na een jaar in dienst te zijn geweest, de werkgever schriftelijk verzoeken de overeengekomen arbeidsduur aan te passen. Alleen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan dit worden geweigerd. De regeling geldt niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers. (26.358)
 • Bracht in 2001 de Wet arbeid en zorg (WAZ) (Stb. 567) tot stand. Deze wet vervangt bestaande wettelijke verlofregelingen en voegt daaraan enkele nieuwe toe. Zo komen er regelingen voor betaald kortdurend zorgverlof, verlof en uitkering bij adoptie, kraamverlof en een flexibel ouderschapsverlof. Door de wet moet blijvende arbeidsparticipatie aantrekkelijker worden dan uittreden. De wet is van toepassing op alle werkenden en op alle werkgevers in alle sectoren. De wetten op het ouderschapsverlof en inzake loopbaanonderbreking worden ingetrokken. (27.207)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar ouders hadden een naaimachinewinkel in Oostburg

anekdotes en citaten
 • Toen zij in 1998 als burgemeester op koninginnedag in Zutphen als gastvrouw van de koningin en haar familie optrad, deed zij dat in opvallend kort rood rokje en met een uitbundige zwarte hoed op, waardoor zij veel aandacht trok.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.