26447 NL - beleidsdossier
Arbeid en zorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Arbeid en zorg

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 22 moties ingediend.

3.

Documenten

(82 stuks)

2 19 maart 1999, brief, nr. 1     KST34351
Brief staatssecretaris bij de aanbieding van de nota 'Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg'
publicatie: 7 april 1999
 
2 19 maart 1999, nota, nr. 2     KST34352
Nota 'Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg'
publicatie: 7 april 1999
 
2 17 juni 1999, brief, nr. 3     KST35787
Brief staatssecretaris met verslag wetenschappelijke expertmeeting, en verkenning van de kosten van het zorgverlof
publicatie: 23 juni 1999
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.