Mr.Drs. J.G. (Joop) Wijn

foto Mr.Drs. J.G. (Joop) Wijn
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Jonge, debatvaardige econoom die als CDA-politicus snel carrière maakte in Den Haag. Kwam uit de bankwereld en werd op 29-jarige leeftijd Tweede Kamerlid. Stemde in 2000, anders dan zijn fractie, vóór openstelling van het huwelijk voor mensen met hetzelfde geslacht. Na vier jaar staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Balkenende I i. Als vertrouweling van fractieleider Balkenende speelde hij een belangrijke rol bij de mislukte poging om in 2003 een CDA-PvdA-kabinet te vormen. Kort daarna werd hij staatssecretaris van fiscale zaken in het kabinet-Balkenende II i. Zorgde dat er één loket kwam voor alle inkomensafhankelijke regelingen. Nadat hij minister van Economische Zaken was geweest in het kabinet-Balkenende III i werd verwacht dat hij fractievoorzitter zou worden. Hij keerde echter terug naar het bankwezen en was bestuurder van een fintechbedrijf.

CDA
in de periode 1998-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Joannes Gerardus (Joop)

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 20 mei 1969

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 21 november 1986

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 juli 2002
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met buitenlandse handel, export, regionaal economisch beleid, consumentenbeleid en toerisme; sinds 28 okt. 2002 tevens telecommunicatie- en postbeleid, ICT-beleid en delen van het energiebeleid), van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale zaken en financiën lagere overheden), van 27 mei 2003 tot 7 juli 2006
 • minister van Economische Zaken, van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 22 februari 2007
 • lid integratie steering committee, Fortis Bank Nederland-ABN AMRO, van 1 februari 2009 tot 1 april 2010
 • lid Raad van Bestuur N.V. ABN AMRO Group en N.V. ABN AMRO Bank, van 1 april 2010 tot 1 juli 2010
 • lid Raad van Bestuur N.V. ABN AMRO Group, van 1 juli 2010 tot 1 mei 2017 (verantwoordelijk voor corporate banking)
 • lid Raad van Bestuur fintechbedrijf Adyen, van 1 mei 2017 tot 31 mei 2020 (verantwoordelijk voor strategie en risico)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Econonomische Zaken belast met 1. handelspolitiek, zoals WTO, 2. internationaal ondernemen en werving buitenlandse investeringen, 3. ondernemerschap en innovatie, 4. economische structuur en ruimtelijk economisch beleid, 5. administratieve lasten en aanpak vergunningen, 6. consumentenbeleid en 7. toerisme
 • Was als staatssecretaris van Financiën belast met 1. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; 2. de aangelegenheden betreffende de financiën van de lagere overheden en 3. de aangelegenheden betreffende het muntwezen inclusief de Nederlandse Munt (DNM), de Domeinen, de Nederlandse Inkoopcombinatie (NIC) en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Raad van Commissarissen ASR, vanaf 2020
 • lid Raad van Commissarissen NIBC, vanaf 2021

vorige (2/11)
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Luchthaven Schiphol, van mei 2012 tot 2021
 • voorzitter bestuur Oranje Fonds, van 1 januari 2011 tot 1 juni 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Interpelleerde op 21 januari 1999 staatssecretaris Cohen over diens uitspraak in het weekblad "Vrij Nederland" dat het asielbeleid dreigde te ontsporen (19.637)
 • Interpelleerde op 6 juni 2001 staatssecretaris Kalsbeek over criminele illegalen (27.788)
 • Interpelleerde op 23 april 2002 minister Korthals over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten (28.343)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/12)
 • Schrapte in augustus 2006 de MEP (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie)-subsidies voor het opwekken van groene stroom. Onder druk van de Tweede Kamer kwam hij later met een overgangsregeling.
 • Verdedigde in 2006 met succes het wetsvoorstel Aanbestedingswet in de Tweede Kamer. Hierdoor moet er een modern wettelijk kader komen voor het aanbesteden van (overheids)opdrachten, waarmee beter dan voorheen een goede uitvoering van de Europese en internationale aanbestedingsverplichtingen kan worden bereikt. Het wetsvoorstel werd in 2008 verworpen door de Eerste Kamer. (30.501)
 • Rondde in oktober 2006 met een (handels)missie naar Japan een wereldtour af ter promotie van het Nederlandse vestigingsklimaat. Eerder werden New York, Chicago, San Francisco, Londen, Beijing, Tianjin, Guangzhou, Shenzhen en Hong Kong bezocht.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/6)
 • Bracht in 2005 samen met de ministers Dekker en De Geus de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) (Stb. 344) tot stand. De uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen op het gebied van de zorg, kinderen en wonen wordt gestroomlijnd en er komt één uitvoeringsloket voor burgers voor het aanvragen van huursubsidie, tegemoetkoming kinderopvang en zorgtoeslag. De uitvoering wordt opgedragen aan de Belastingdienst (Belastingdienst Toeslagen). (29.764)
 • Bracht in 2005 wijziging (Stb. 345) van diverse wetten tot stand, waardoor de Belastingdienst Toeslagen vooringevulde aanvraagformulieren aan belanghebbenden kan sturen over huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. De Huursubsidiewet wordt gewijzigd in Wet op de huurtoeslag. (30.097)
 • Bracht in 2006 als minister van Economische Zaken een wijziging (Stb. 614) van de Elektriciteitswet en van de Gaswet tot stand inzake splitsing van energiebedrijven (Wet onafhankelijk netbeheer). Doel hiervan is te komen tot efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De wet bestaat in hoofdzaak uit drie elementen die aan deze doelstelling bijdragen: de splitsing van de regionale geïntegreerde energiebedrijven (het groepsverbod); de overdracht van het beheer van netten van 110-150 kiloVolt (kV) aan de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet (TenneT) en de creatie van de zogenaamde 'vette netbeheerder', die tevens beschikt over het de economische eigendom van het net. In een motie van de Eerste Kamerleden Doek (CDA) en Sylvester (PvdA) werden in 2007 afspraken met de regering vastgelegd over uitvoering van de wet. Zo moest voorafgaande aan een besluit tot inwerkingstelling van de bepalingen van de wet met betrekking tot een splitsingsbesluit in overleg worden getreden met beide Kamers der Staten-Generaal. Het wetsvoorstel was ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Brinkhorst. (30.212)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte in 2003 deel uit van het formatieteam van het CDA

uit de privésfeer
 • Was tijdens zijn studie docent ondernemersdiploma (Schoevers Opleidingen te Amsterdam), docent marketing Nima A en MEAO-bedrijfseconomie I.S.W./I.B.W. -opleidingen te Leiden/Houten, eigenaar van Salestalent (bedrijf voor werving en selectie van commercieel personeel) en leraar algemene economie h.a.v.o./v.w.o. aan het Kennemer Lyceum te Overveen.
 

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.