27788 NL - interpellatie
Interpellatie-Wijn inzake criminele illegalen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze interpellatie werd gehouden op 6 juni 2001 en werd aangevraagd door Tweede Kamerlid Joop Wijn i van de CDA op 6 juni 2001. De interpellatie richtte zich tot staatssecretaris van Justitie Ella Kalsbeek i.

De interpellatie werd gehouden naar aanleiding van berichten dat de politie veel criminele illegalen moet laten lopen. De politie zou de criminele illegalen (moeten) laten lopen, omdat de termijn van tien dagen, waarbinnen de rechter een oordeel moet geven over de bewaring van een illegaal, vaak niet wordt gehaald.

Na de aanvraag van deze interpellatie werd er één motie ingediend door de kamer. De motie is in een hoofdelijke stemming met 71 tegen 69 stemmen verworpen (regeringspartijen VVD stemde, net als CDA, RPF, SGP en GPV vóór).

1.

Volledige titel

Interpellatie-Wijn inzake criminele illegalen

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(3 stuks)

2 6 juni 2001, motie, nr. 1     KST53560
Motie over maatregelen zodat binnen een termijn van twee maanden geen opgepakte criminele illegalen meer worden vrijgelaten - Interpellatie inzake criminele illegalen
publicatie: 12 juni 2001
 
2 20 juni 2001, brief, nr. 2     KST54292
Brief staatssecretaris over de knelpunten in de toepassing van de vervroegde toets vreemdelingenbewaring en de maatregelen ter oplossing - Interpellatie inzake criminele illegalen
publicatie: 4 juli 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.