Mr. J.D. Veegens

foto Mr. J.D. Veegens
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooruitstrevend liberaal politicus. Succesvol advocaat, die in 1881 zijn vader i opvolgde als griffier van de Tweede Kamer. Zeer nauwgezet met veelzijdige kennis. Centrale figuur van het tijdschrift Vragen des Tijds. Secretaris van de enquêtecommissie arbeidsomstandigheden. In de Tweede Kamer, waarvan hij sinds 1888 deel uitmaakte, een veelzijdig en actief lid. Eén van de voormannen van de vooruitstrevend-liberale kamerclub. Verloor in 1901 als vrijzinnig-democraat zijn zetel aan K. ter Laan i (SDAP). Had als minister in het kabinet-De Meester i onvoldoende tijd voor het realiseren van sociale-wetgevingsplannen. Principieel, weinig geneigd tot compromissen.

Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub, vrijzinnig-democratische kamerclub, VDB
in de periode 1881-1908: lid Tweede Kamer, minister, Griffier Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacob Dirk

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 januari 1845

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 27 december 1910

2.

Partij/stroming

stroming(en)
Takkiaan, 1894

partij(en)
 • Liberale Unie, tot februari 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), vanaf 17 maart 1901

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • Kiesrecht-Kamerclub, van 21 september 1893 tot maart 1984
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, van 16 mei 1894 tot 21 september 1897
 • Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, van 22 september 1897 tot maart 1901

3.

Hoofdfuncties/beroepen (11/12)

 • parlementair redacteur, dagblad "Het Vaderland", van 1869 tot 31 december 1872 (tevens correspondent van andere dagbladen, o.a. "Zutphensche Courant")
 • advocaat en procureur te Brielle, van 1872 tot 1874 (compagnon van H.Ph. de Kanter)
 • procureur te 's-Gravenhage, van 6 mei 1874 tot november 1881
 • advocaat te 's-Gravenhage, van 1879 tot november 1881
 • griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 november 1881 tot 2 mei 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Groningen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 21 september 1897 (voor het kiesdistrict Groningen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 september 1897 tot 17 september 1901 (voor het kiesdistrict Hoogezand)
 • minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, van 9 september 1905 tot 12 februari 1908
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid ad interim, van 3 maart 1906 tot 1 juli 1906 (tijdens reis naar Chili van minister Kraus)
 • minister van Waterstaat ad interim, van 1 juli 1906 tot 13 juli 1906

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/12)

 • lid Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, vanaf 1904
 • lid Raad van Defensie, van 8 mei 1908 tot 27 december 1910

afgeleide functies, presidia etc. (2/11)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1901 tot april 1901
 • (tijdelijk) secretaris van de ministerraad (kabinet-De Meester), van 3 maart 1906 tot 14 juli 1906 (tijdens afwezigheid van minister Kraus)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer over uiteenlopende zaken, zoals volkshuisvesting, handel, nijverheid, binnenlandse zaken en pensioenen

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1906 een wetsvoorstel in tot wettelijke verzekering van werklieden enz. tegen geldelijke gevolgen van ziekte en bevalling. Dit wetsvoorstel bleef onafgedaan.
 • Diende in 1907 een wetsvoorstel in tot wettelijke verplichting van werklieden om zich en hunne weduwen te verzekeren tegen geldelijke gevolgen van ouderdom. Dit wetsvoorstel bleef onafgedaan.
 • Diende in 1907 een wetsvoorstel in tot aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en doorgmaking van de Wieringermeer. Het wetsvoorstel werd in 1913 ingetrokken.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1907 samen met minister De Meester de Wet tot afschaffing van de tienden tot stand. Op grond van deze wet werden negen tienddistricten ingesteld met een Tiendcommissie. Deze commissies werden belast met de afwikkeling van en schadeloosstelling voor tiendrechten.
 • Bracht in 1907 een wetje tot stand waarbij subsidie van 3 miljoen gulden werd gegeven voor de oprichting van de Koninklijke Hollandse Lloyd

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in september 1898, 1899 en 1900 als tweede op de voordracht voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer geplaatst
 • Was als minister tevens belast met Arbeidsaangelegenheden (sociale zekerheid)

uit de privésfeer
 • Jaargenoot van H.Ph. de Kanter, A.P. de Lange en F.S. van Nierop
 • In 1871 medeoprichter van het Comité ter bespreking der Sociale Quaestie
 • In 1875 medeoprichter van de Antidienstvervangingsbond

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1894 A. Brummelkamp (arp)
 • Versloeg in 1897 A. Wiersinga (arp) na herstemming
 • Werd in 1901 in de eerste verkiezingsronde verslagen door K. ter Laan (sdap) en R.J.W. Rudolph (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.A.A. Bervoets, "Veegens, Jacob Dirk (1845-1910)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 570
 • "Het Vaderland", 28-12-1910
 • bijblad "Nederlandse Leeuw", deel 7 (1981)
 • Onze Afgevaardigden, 1897

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.