Besluit over inwerkingtreding van 36385 - Toekenning van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

woensdag 3 april 2024

Vandaag is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 36385 - Invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg.