Blanco verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 36385 - Toekenning van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

woensdag 6 maart 2024

Bij wetsvoorstel 36385 - Invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg is een blanco verslag ondergebracht.