Wet in Staatsblad: 35962 - Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

woensdag 6 juli 2022

Het wetsvoortstel 35962 - Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.