Drs. S.A. (Stef) Blok

foto Drs. S.A. (Stef) Blok
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijlstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Stef Blok (1964) was van 25 mei 2021 tot 10 januari 2022 minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij verving minister Van 't Wout. Zijn taken als minister van Buitenlandse Zaken, wat hij sinds 7 maart 2018 was, werden overgenomen door minister Kaag. In het kabinet-Rutte II i was de heer Blok van 5 november 2012 tot 27 januari 2017 minister voor Wonen en Rijksdienst en van 27 januari tot 26 oktober 2017 minister van Veiligheid en Justitie. Van 25 augustus 1998 tot 5 november 2012 was de heer Blok Tweede Kamerlid. Hij was in de periode 2010-2012 fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij kredietanalist-secretaris Concern Krediet College en accountmanager Corporate Banking bij ABN/Amro. In de Tweede Kamer was hij woordvoerder sociale zekerheid, AOW, pensioenen en financiën. De heer Blok is sinds 2022 lid van de Europese Rekenkamer.

VVD
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, lid Europese Rekenkamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Stephanus Abraham (Stef)

geboorteplaats en -datum
Emmeloord (gem. Noordoostpolder), 10 december 1964

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1988

3.

Hoofdfuncties/beroepen (12/17)

 • accountant manager/afdelingsdirecteur Corporate Banking, ABN AMRO, van 1996 tot 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 september 2002 tot 5 november 2012
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 oktober 2010 tot 13 september 2012
 • minister zonder portefeuille, minister voor Wonen en Rijksdienst, van 5 november 2012 tot 27 januari 2017
 • minister van Veiligheid en Justitie, van 10 maart 2015 tot 20 maart 2015 (na het aftreden van minister Opstelten)
 • tijdelijk waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 29 juni 2016 tot 16 september 2016 (verving minister Plasterk)
 • minister van Veiligheid en Justitie, van 27 januari 2017 tot 26 oktober 2017
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 7 maart 2018 tot 25 mei 2021
 • minister van Economische Zaken en Klimaat, van 25 mei 2021 tot 10 januari 2022
 • Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving, van 4 april 2022 tot 13 mei 2022
 • lid Europese Rekenkamer, vanaf 1 september 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister voor Wonen en Rijksdienst belast met alle aangelegenheden op het terrein van wonen en bouwen, het rijksvastgoed (inclusief het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf), de rijksdienst, de algemene bestuursdienst, de doorlichting van zelfstandige bestuursorganen en de beperking regeldruk burgers. Op het gebied van de organisatorische aspecten van de rijksdienst en de centralisatie van de bedrijfsvoering van de rijksdienst had hij doorzettingsmacht.
 • In de periode 10 tot 20 maart 2015 nam minister Plasterk zijn taken als minister voor Wonen en Rijksdienst waar

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/10)
 • lid Raad van Commissarissen "Scholtens Bouwbedrijf" te Wognum
 • lid Raad van Toezicht "Stedelijk Gymnasium" te Leiden

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 april 2007 tot 11 november 2010
 • voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 5 november 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Nam in 2007 de (mede)verdediging over van een door zijn partijgenote Bibi de Vries (samen met de PvdA'er Staf Depla) ingediend initiatiefwetsvoorstel over aftrekbare uitgaven voor oudedagvoorzieningen via een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Dit voorstel werd in 2007 wet. (30.342)
 • Diende in 2008 samen met Fatma Koser Kaya (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen. Het voorstel werd in 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. (31.537)
 • Diende in 2010 een initiatiefwetsvoorstel in over het toevoegen van de eis van beheersing van de Nederlandse taal aan de Wet werk en bijstand. De verdediging van dit voorstel werd in 2011 overgenomen door zijn fractiegenote Cora van Nieuwenhuizen. (32.328)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/10)
 • Maakte tijdens een staatsbezoek van de koning aan Indonesië afspraken met dat land over samenwerking op het gebied van internationale veiligheid en mensenrechten. Zo helpen beide landen bij het opleiden van vrouwelijke onderhandelaars in Azië.
 • In 2020 sprak Nederland zich samen met Canada, Duitsland, Letland en het VK uit tegen beperking van de persvrijheid in Egypte en Belarus
 • Bracht in 2021 samen met Canada een verklaring uit waarin het Syrische regime verantwoordelijk werd gehouden voor ernstige mensenrechtenschendingen

als bewindspersoon (wetgeving) (3/12)
 • Bracht in 2019 als minister van Buitenlandse Zaken de Verzamelwet Brexit (Stb. 123) tot stand. De wet bevat noodzakelijke aanpassingen van Nederlandse wetgeving in verband met het proces van uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU), de zogenaamde Brexit. (35.084)
 • Bracht in 2019 een wet tot Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (35.180)
 • Bracht in 2021 als minister van Economische Zaken en Klimaat een wet tot wijziging van de Wet windenergie op zee tot stand, ter ondersteuning van de opgave windenergie op zee. Onder andere worden de procedures voor de vergunningverlening aangepast aan de situatie dat windenergie minder of geen subsidie meer nodig heeft. Het wetsvoorstel was in 2018 ingediend door minister Wiebes en in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Van 't Wout. (35.092)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Trad tijdens de formatie in 2012 op als secondant van Mark Rutte
 • Kwam in juli 2018 in opspraak toen door hem op een besloten bijeenkomst (conferentie) gedane uitspraken naar buiten kwamen. Hij had onder meer gezegd dat multiculturele samenleving onmogelijk waren, noemde Suriname een mislukte staat en verwachtte dat Midden- en Oost-Europese landen nooit zouden meewerken aan oplossing van het migratievraagstuk. Erkende, na ernstige kritiek, vrijwel direct dat zijn uitspraken onverstandig waren geweest. Hij bood Suriname excuses aan.
 • De Tweede Kamer debatteerde op 5 september 2018 over zijn omstreden uitlatingen. Een motie-Kuzu waarin het vertrouwen werd opgezegd, kreeg alleen steun van SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en DENK.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Pieter van Os, "... hij zegt dat zijn taak makkelijker is", NRC Handelsblad, 20 september 2011 (dubbelportret Van Haersma Buma en Blok)
 • Nicole Besselink, "Het gestrekte been, bekend van vroeger", Trouw, 5 september 2018
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.