Koninklijke boodschap - Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35976 - Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 23-11-2021
Publicatie­datum 23-11-2021
Nummer KST359761
Kenmerk 35976, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

35 976

Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 's-Gravenhage, 22 november 2021    Willem-Alexander

kst-35976-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 976, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.