Informeel akkoord tussen lidstaten en Europarlement over oprichting asielagentschap

dinsdag 29 juni 2021, 15:15

DEN HAAG (PDC i) - De lidstaten en het Europees Parlement i hebben een voorlopig akkoord bereikt over het oprichten van een Europees agentschap voor de uitvoering van asielbeleid. Het agentschap wordt een uitbreiding van het bestaande Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken i (EASO), dat in 2010 werd opgericht. Het akkoord moet nog wel formeel bekrachtigd worden door de Raad i en het Parlement.

Het EASO heeft nu als voornaamste taak het doen van onderzoek naar manieren om het asielbeleid van lidstaten beter op elkaar af te stemmen. Ook worden ambtenaren en beleidsmakers van de lidstaten door het EASO getraind. Door de uitbreiding kunnen onder meer experts van het op te richten agentschap naar de lidstaten worden gezonden als zij daartoe verzocht worden, om ook operationele ondersteuning te geven.

Bron: Raad van de Europese Unie