Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35401 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (Corona-virus) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 21-02-2020
Publicatie­datum 21-02-2020
Nummer KST354011
Kenmerk 35401, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 401

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 's-Gravenhage, 20 februari 2020    Willem-Alexander

kst-35401-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 401, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.