'Snelle douane helpt luchtvaart uit Corona'

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op donderdag 3 december 2020, 2:58.

2020Z23655

(ingezonden 3 december 2020)

Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel 'Snelle douane helpt luchtvaart uit Corona'

 • 1) 
  Bent u bekend met het artikel 'Snelle douane helpt luchtvaart uit Corona'? 1)
 • 2) 
  Deelt u de mening dat preclearance, een sneller douaneproces voor passagiers die naar Amerika reizen door douanecontroles alvast op Schiphol uit te voeren, goed is voor de Nederlandse economie?
 • 3) 
  Klopt het dat de premier het onderwerp preclearance in juli 2018 met de Amerikaanse president heeft besproken? Zo ja, welke resultaten zijn er na deze gesprekken geboekt om preclearance te implementeren?
 • 4) 
  Klopt het dat de preclearance gesprekken tussen Nederland en de Verenigde Staten al vier jaar lopen en inmiddels Ierland, België, Canada en Aruba reeds preclearance met de Verenigde Staten hebben ingevoerd?
 • 5) 
  Deelt u de mening dat het onwenselijk is om passagiers in lange rijen te laten wachten in de Verenigde Staten tijdens de grenscontroles gelet op Covid-19 en mensenmassa’s voorkomen een criterium wordt waar passagiers hun luchthaven op selecteren?
 • 6) 
  Welke positieve economische impact verwacht u voor Schiphol door de invoering van preclearance op Schiphol?
 • 7) 
  Welke weglekrisico’s van passagiers zijn er bij het later invoeren van preclearance op Schiphol gelet op andere concurrerende luchthavens die dit voordeel wel aan hun reizigers kunnen aanbieden?
 • 8) 
  Wanneer denkt u voor Schiphol en de reiziger het preclearance proces te kunnen inrichten in samenwerking met de Verenigde Staten?
 • 1) 
  Telegraaf, 25 november 2020