Elektrische auto's duurder in onderhoud

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op maandag 16 november 2020, 2:49.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Elektrische auto duurder in onderhoud dan brandstofauto's", (BNR/Autoblog).

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht:” Elektrische auto’s duurder in onderhoud dan brandstofauto’s” van autoblog.nl?
 • 2. 
  Bent u bekend met de data van WESP waarbij precies te zien is wat de kosten zijn van een onderhoudsbeurt van een auto? Bent u bekend met het feit dat deze data meer dan 1,3mln auto’s omvat, inclusief hybride en volledig elektrische voertuigen?
 • 3. 
  Deelt u de mening dat elektrische auto’s duurder zijn in onderhoud dan brandstofauto’s, terwijl de techniek eenvoudiger is? Zo niet, waarom niet?
 • 4. 
  Herinnert u zich de antwoorden op Kamervragen van Dijkstra en Cegerek <2015Z20717> 26 november 2015 over de milieuvervuiling van bandengruis? Is recenter nog (internationaal) onderzoek gedaan hiernaar? Wat waren de uitkomsten daarvan?
 • 5. 
  Als de slijtage aan autobanden bij EV hoger is, wat doet deze verhoogde slijtage voor de uitstoot van fijnstof? Kunt u aangeven tot hoeveel extra kilo’s fijnstof dit leidt?
 • 6. 
  Herkent u het beeld dat bij elektrische auto’s gemiddeld 162 euro per beurt wordt betaald voor banden en een normale auto 49 euro? Als het zou gaan om vergelijkbare auto’s, klopt het dat elektrische auto’s vanwege een snellere accelaratie en meer gewicht zorgen voor een hogere slijtage aan banden?
 • 7. 
  Wat vindt u van de cijfers waaruit blijkt dat 48% van het wagenpark geen onderhoud heeft gehad de afgelopen twee jaar? Wat zouden de oorzaken kunnen zijn vanuit afstel- of uitstelgedrag als het gaat om onderhoud aan een auto?
 • 8. 
  Als het gaat om het netwerk aan elektrische oplaadpunten voor elektrische auto’s groeit dat snel, maar hoe zit het met de cybersecurity van deze elektrische oplaadpunten? Hoe wordt deze gewaarborgd?
 • 9. 
  Wie is er binnen het kabinet verantwoordelijk voor de cybersecurity van deze elektrische infrastructuur? Welk wettelijk kader geldt er als het gaat om beveiliging van laadpaleninfra?
 • 10. 
  Heeft de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) werking zowel werking op private, als publieke laadpunten? Indien niet het geval, hoe wordt dit opgelost?
 • 11. 
  Zowel het Ministerie van Justitie en Veiligheid, als het Ministerie van EZK, als I&W dragen een verantwoordelijkheid voor het in banen leiden van de snelle groei van laadinfrastructuur en de beveiliging daarvan, kan in onderling overleg een nadere invulling gegeven worden aan de Wbni?