Jaarverslag Raad van State 2019: rechtsstaatsgesprekken voor 'constitutionele geletterdheid'

vrijdag 8 mei 2020, 11:38

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State i wil zogenaamde rechtsstaatsgesprekken gaan organiseren om de 'constitutionele geletterdheid' over de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende staatsrechtelijke instituties te bevorderen. Dat staat in het op 7 mei gepresenteerde jaarverslag van de Raad.

Deze gesprekken passen binnen het centrale thema van het jaarverslag 2019, namelijk 'evenwicht in de rechtsstaat'. Wat dat betreft stelt de Raad van State vast dat de rechtsstaat in Nederland niet wezenlijk in gevaar is en dat het vertrouwen van de burger in de rechtsstatelijke instituties groot is. Wel ligt er een taak voor de regering in het garanderen dat de uitvoering van wetgeving en beleid niet te complex wordt.

Wat aantallen betreft, heeft de afdeling Advisering in 2019 432 adviesaanvragen ontvangen en 420 adviezen uitgebracht. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2019 13.500 zaken afgehandeld en 12.500 nieuwe ontvangen. Dit laatste aantal houdt een lichte afname in ten opzichte van 2018.

Bron: Raad van State