Hoge Colleges van Staat: 'democratisch proces gaat door'

woensdag 8 april 2020, 10:40

DEN HAAG (PDC i) - Op maandag 6 april hebben de voorzitters van de Staten Generaal, de vice-president van de Raad van State i, de president van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman i in een overleg de functionering van het democratisch proces tijdens de coronacrisis besproken.

Gezamenlijk hebben zij de volgende verklaring naar buiten gebracht: “Gezamenlijk zijn wij van oordeel dat het democratisch proces gewoon doorgang moet vinden, ondanks alle beperkingen die het belang van de volksgezondheid op dit moment meebrengt. Dit betekent dat de vijf Hoge Colleges van Staat ook in deze maanden hun reguliere werkzaamheden zo goed mogelijk voortzetten, waar nodig en indien mogelijk ondersteund door digitale informatie- en communicatietechniek.

Juist in moeilijke tijden moeten hoogwaardige advisering, grondige openbare beraadslaging en besluitvorming, effectieve controle op de verantwoording van besteding van publieke middelen en adequate beoordeling van de zorgvuldigheid en de rechtmatigheid van overheidshandelen onverminderd worden gegarandeerd.”

Bron: Raad van State