CDA en ChristenUnie pleiten voor nieuwe ‘groene obligaties'

Met dank overgenomen van E.J. (Evert Jan) Slootweg i, gepubliceerd op vrijdag 5 oktober 2018.

Het CDA en de ChristenUnie pleiten voor de introductie van ‘green bonds’. Dat zijn obligaties die gebruikt worden voor investeringen in het klimaat. Tweede Kamerleden Evert Jan Slootweg (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) doen hun voorstel deze week tijdens het debat over de financiële beschouwingen.

Groene obligaties zijn leningen aan de overheid door particulieren of bedrijven, waarmee de overheid investeert in het klimaat. Over de obligatie, het ‘schuldpapier’ betaalt de overheid een vast bedrag aan rente aan degene die de lening verstrekt. Die is dus verzekerd van een duurzame investering én een goede rente.

De groene obligaties moeten een nieuw instrument worden waarmee beleggers hun bijdrage leveren aan klimaatinvesteringen. Er zijn op dit moment nog maar weinig van dit soort financiële instrumenten. Daar moet wat CDA en ChristenUnie betreft met groene obligaties verandering in komen. Volgens beide partijen zijn de groene obligaties bovendien een financieel instrument waar vraag naar is. Alleen die projecten worden gefinancierd die een positief effect hebben op het klimaat.

CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg: “Groene obligaties zijn een beproefd instrument dat in het buitenland al succesvol wordt gebruikt. De minister heeft eerder aangegeven dat de onderzoeksfase voorbij is. Het CDA wil daarom dat ook Nederland zo snel als mogelijk green bonds gaat uitgeven. Dit kan op meer manieren ten goede komen aan duurzame investeringen waar veel vraag naar is door de markten.”

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: “We zijn in Nederland bezig met een omslag in onze omgang met energie en fossiele brandstoffen. Dat doen we met z’n allen: bedrijven, burgers, overheid. Dat biedt ook kansen, bijvoorbeeld voor innovatie. Met green bonds - groene obligaties - brengen we dat bij elkaar: een kans voor de belegger én een kans voor het klimaat.”