Slootweg: zorg dat extra verpleeghuisgeld ook echt bij bewoners terecht komt

Met dank overgenomen van E.J. (Evert Jan) Slootweg i, gepubliceerd op donderdag 28 juni 2018.

Na jaren van bezuinigingen komt er meer geld bij in de verpleeghuiszorg, een bedrag dat oploopt naar 2,1 miljard in 2021. Het CDA is blij met dat extra geld, maar wil wel dat dit geld ook echt naar de bewoners gaat, zodat zij de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Focus op kwetsbare bewoners

Woordvoerder verpleeghuiszorg Evert Jan Slootweg: ”De bewoners en hun familie waar ik regelmatig mee spreek, zijn vaak tevreden, maar zouden graag soms wat meer aandacht ontvangen van het personeel. En wanneer ik met het personeel spreek, geeft men aan dat men graag wat meer collega’s zou hebben om net iets meer aandacht te kunnen geven aan de bewoners. In mijn gesprekken met directies en besturen merk ik soms echter dat zij wat van slag raken van dit bedrag. Het lijkt erop dat het belangrijkste doel is om die euro’s maar binnen te halen, bijvoorbeeld voor een slimme planner en de investering in een knuffelmuur. Wij willen dat de focus zich richt op de kwetsbare bewoners, en daarvoor heb je in eerste instantie toch echt mensen nodig hebt en geen zorgrobots.” Slootweg riep de minister op om te zorgen dat er niet een enorm bureaucratisch circuit ontstaat rond dat kwaliteitsbudget van 2,1 miljard.

Verkeerde beddenproblematiek

Slootweg ging ook in op het probleem van ouderen die langer dan nodig in een ziekenhuis verblijven omdat er geen plaats is in het verzorgingshuis. Als mogelijke oplossing haalde hij het voorbeeld aan van thuiszorgorganisatie Meander in Limburg. Die heeft een systeem ontwikkeld, waarbij door goede contacten met de huisartsenpost en de regionale ziekenhuizen wordt voorkomen dat veel ouderen onnodig gebruik maken van ziekenhuisbedden. Hij riep de minister op om een onderzoek in te stellen, om te kijken of de werkwijze en de bekostigingssystematiek van Meander thuiszorg een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de verkeerde beddenproblematiek.