Tweede Kamerfractie Forum voor Democratie (FVD)

De fractie van Forum voor Democratie i (FVD) had sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 acht leden. Na een afsplitsing in mei 2021 zijn dat er vijf. In de periode 2017-2021 had de fractie twee leden.

Fractievoorzitter van Forum voor Democratie is Thierry Baudet i. Secretaris van de fractie is (momenteel vacant).

1.

Huidige leden

 

Meer over