Vragen over moskee in Gouda

Met dank overgenomen van K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff i, gepubliceerd op donderdag 5 februari 2015, 4:08.

Vragen van het lid Dijkhoff (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Moskee in Gouda mag er komen van college’

1

Bent u bekend met het bericht van de NOS ‘Moskee in Gouda mag er komen van college’?

2

Is de Minister het met de VVD eens dat er geen twijfel zou moeten bestaan over de herkomst van het geld waarmee de moskee wordt gefinancierd?

3

Is de Minister bereid na te gaan op welke wijze de gemeente de financiering van het gebedshuis heeft onderzocht en of dit onderzoek grondig genoeg en deugdelijk is geweest?

4

En, indien zou blijken dat de gemeente in staat was slechts beperkt onderzoek te doen, is de Minister dan bereid hulp te bieden bij een onderzoek naar de herkomst van het geld waarmee de moskee wordt gefinancierd?