Niet nog meer geld naar de EU en onwikkelingshulp

Met dank overgenomen van L. (Louis) Bontes i, gepubliceerd op donderdag 10 april 2014, 3:00.

Vragen van het Lid Van Klaveren aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp over de extra miljoenen voor de EU en ontwikkelingshulp.

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht ‘Flink meer kosten voor EU en ontwikkelingshulp’*?
 • 2. 
  Klopt het dat het nettobedrag dat uitgegeven wordt aan zowel de EU als ontwikkelingshulp gaat stijgen?
 • 3. 
  In hoeverre is de genoemde stijging van de uitgaven een gevolg van een nieuwe Europese rekenmethode?
 • 4. 
  Kunt u aangeven om welke bedragen het gaat (zowel qua afdracht aan de EU als voor ontwikkelingshulp)?
 • 5. 
  In hoeverre begrijpt u dat velen in ons land de miljarden die in de EU en ontwikkelingshulp gestoken worden liever besteed zien worden aan de broodnodige lastenverlichting in eigen land?

*http://mobiel.nu.nl/economie/3748046/flink-meer-kosten-kabinet-eu-en-ontwikkelingshulp.html