Niet bezuinigen op onze veiligheidsdiensten

Met dank overgenomen van L. (Louis) Bontes i, gepubliceerd op donderdag 24 april 2014, 2:50.

Vragen van het Lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken over Nederlandse zelfmoordjihadisten in martelarenvideo’s.

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel ‘Polderjihadi’s in opblaaspromo’*?
 • 2. 
  In hoeverre klopt het dat de twee Nederlandse zelfmoordterroristen die zichzelf opbliezen, worden vereerd in ‘martelarenvideo’s’?
 • 3. 
  Is de verspreiding van de genoemde martelarenvideo’s, waarin de uiteindelijke explosie, de fabricatie van explosieven en langdurige toespraken van de zelfmoordenaars zijn te zien, reeds strafbaar? Zo nee, op welke wijze wordt getracht de verspreiding van de video’s te voorkomen?
 • 4. 
  Begrijpt u inmiddels dat het bezuinigen op de veiligheidsdiensten in deze tijd van islamitisch terrorisme meer dan onverstandig is? Zo nee, wat moet er gebeuren voordat er wordt geïnvesteerd in onze veiligheidsdiensten in plaats van bezuinigd?
 • 5. 
  Deelt u inmiddels onze visie dat administratieve detentie een waardevol middel kan zijn in de bestrijding van het (islamitisch) terrorisme? Zo nee, waarom niet?
 • 6. 
  In hoeverre bent u bereid teruggekeerde jihadisten met een dubbele nationaliteit vast te zetten, te denaturaliseren en vervolgens uit te zetten?

*De Telegraaf, 24 april 2014

Klik hier voor het bericht over de Kamervragen van Joram.