Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 februari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) is een onafhankelijk EU-agentschap en draagt bij aan het beschermen van het Europese financiŽle systeem. Dit doet zij door investeerders beter te beschermen en door het bevorderen van stabiele en ordelijke financiŽle markten. Het EAEM is de opvolger van het Comitť van Europese effectenregelgevers, dat een netwerk van EU-autoriteiten was.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Parijs

Locatie (land)

Frankrijk

Grondslag

Verordening 1095/2010

Oprichting

1 januari 2011

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Beleid economie en geld

2.

Werkzaamheden

Het beschermen van investeerders en het bevorderen van stabiele financiŽle markten doet het EAEM door:

3.

Organisatie

Het agentschap wordt geleid door het senior management team, opgemaakt uit de Nederlandse voorzitter Steven Maijoor en de Duitse uitvoerend directeur Verena Ross. Het management team is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de EAEM en bestaat uit het senior management en de afdelingshoofden.

Daarnaast is er een raad van toezichthouders, die alle beleidsbeslissingen neemt en toezicht houdt op de werkzaamheden van de EAEM.

Andere toezichthouders

De EAEM maakt onderdeel uit van een nieuw raamwerk voor financieel toezicht binnen de Europese Unie en is een van de vier instellingen die toezicht houden op de financiŽle markten van de Europese lidstaten. Tezamen worden de vier instellingen de Europese toezichthoudende autoriteiten†i (ETA) genoemd. Zij dienen nauw samen te werken met de nationale toezichthouders van de lidstaten.

De oprichting van de financiŽle toezichthouders is een rechtstreeks gevolg van de mondiale financiŽle crisis, en maakt deel uit van een uitgebreid pakket aan maatregelen die zijn genomen in het kader van het zogenaamde 'Financial Supervisory Package'. De Europese Commissie†i wil het toezicht door overkoepelende Europese autoriteiten combineren met de expertise van alerte toezichthoudende instanties op lokaal niveau. Laatstgenoemde lokale instanties staan dichtbij de uitvoerende instellingen en zien er zo op toe dat deze binnen hun bevoegdheden opereren.

4.

Inspraak andere organen

Hoewel het EAEM onafhankelijk opereert, is er volledige verantwoording aan het Europees Parlement, waar het op het verzoek van het Economic and Monetary Affairs Committee voor diezelfde commissie verschijnt. Daarnaast moet het EAEM zich ook verantwoorden richting de Europese Commissie evenals de Raad (van Ministers).