VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2010

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De VVD i behaalde bij de verkiezingen op 9 juni 2010 31 zetels in de Tweede Kamer i. Lijsttrekker was Mark Rutte i. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Orde op Zaken'.

1.

Uitslag

De VVD haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 1.929.575 (20,5%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 31 zetels, waarvan 1 restzetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler i) nodig. Hieraan voldeden:

 

Foto

Kandidaat

Stemmen

foto Drs. M. (Mark) Rutte

Mark Rutte i

1.617.636

foto Drs. E.I. (Edith) Schippers

Edith Schippers i

77.084

foto Mr. F. (Fred) Teeven MPM

Fred Teeven i

63.384

foto J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert

Jeanine Hennis-Plasschaert i

37.944

2.

Verkiezingsprogramma 2010

De VVD ging de verkiezingen in met het programma 'Orde op Zaken'.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2010 waren:

Aanpak economische crisis

 • 20 miljard euro netto aan bezuinigingen; een verwacht begrotingsevenwicht in 2015
 • vanaf 2011 een maandelijkse verhoging van de AOW-leeftijd met twee maanden totdat een AOW-leeftijd van 67 jaar is bereikt
 • bezuiniging op een kwart van het totaal aantal bestuurders en ambtenaren
 • sterke beperking in het aantal inkomensafhankelijke regelingen
 • terugbrengen van de publieke omroep tot één televisiekanaal en vier radiokanalen

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • handhaving van de hypotheekrenteaftrek
 • verlaging van alle schijven van de inkomstenbelasting met één procentpunt; geen nieuw toptarief voor hoge inkomens
 • beperking van de WW-uitkering tot één jaar

Zorg

 • behoud van eigen risico basisverzekering op 300 euro per jaar
 • beperking van het aantal zorgtoeslag gerechtigden

Veiligheid

 • 3500 extra agenten
 • het aantal keren dat een dader een taakstaf opgelegd krijgt wordt gemaximeerd op één
 • invoeren van een systeem waarbij een dader na drie veroordelingen voor hetzelfde delict automatisch een maximumstraf krijgt
 • samenvoeging van alle politiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee tot één 'Politie Nederland'
 • onmiddellijke sluiting van overlastgevende coffeeshops; invoering van een legitimatiesysteem om verkoop van softdrugs aan buitenlanders aan banden te leggen

Onderwijs

 • herinvoering van de mavo
 • invoering van een leerwerkplicht voor jongeren tot 27 jaar
 • inhouden van kinderbijslag bij structureel spijbelende kinderen
 • differentiatie van start- en eindsalarissen van leraren; differentiatie in beloning van leraren op basis van prestaties
 • vervanging van de studiefinanciering voor een sociaal leenstelsel

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • beheersing van de Nederlandse taal als vereiste voor behoud verblijfsvergunning en toegang tot de bijstand
 • vreemdelingen krijgen pas na tien jaar recht op bijstand
 • aanscherping van de toelatingseisen voor (huwelijks)migranten

Overig

 • geen invoering van de kilometerheffing
 • verlaging van het aantal Tweede Kamerleden tot 100; verlaging van het aantal Eerste Kamerleden tot 50
 • invoering van een gekozen burgemeester
 • halvering van het budget voor ontwikkelingssamenwerking

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.


Meer over